Kľúčové údaje o tvorení času v súvislosti dôverou v človeka

 • Tvorenie času nebýva vždy pod kontrolou človeka, a preto sa častokrát dostáva do kolízie s dynamikami.
 • Veľakrát človeku chýba aj schopnosť určiť čo je potrebné urobiť ako prvé, a čo je potrebné dať na bok a urobiť neskôr.
 • Príliš hektické prostredie neustále odkláňa ľudí od priameho smeru, a dokončenie potrebnej práce sa presúva na neurčitú dobu, alebo sa neurobí nikdy.
 • Veľakrát človek tiež zistí, že okolité podmienky sa menia rýchlejšie ako ich dokáže zvládať, a stáva sa prepracovaným a vyčerpaným.
 • Veľa znechutení alebo zlyhaní však pochádza len z neznalosti toho, ako sa naozaj vyrába čas.
 • Veľakrát stratí človek čas už len tým, že nevie komu môže dôverať, a kto ho nokradne o jeho vytvorený čas.

  Aby sme pomohli získať svojim priateľom viac informácii o tvorení času, rozhodli sme sa zorganizovať seminár na tému "Kľúčové údaje o tvorení času", ktoré sme získali nedávno z mesačného pobytu s Freewinds.

  Aby ste teraz nemuseli letieť hneď do Karibiku, aj keď by to isto mnohým prospelo, prinášame vám údaje, ktoré boli časťou nášho zážitku, a boli tak úžasné, že si ich nechceme nechať len pre seba.

  A keďže sme vás už dlhšie nevideli, pozývame vás

  19.01.2022 od 8,45 do 16,00 do Centra Prosperity na oživujúci seminár o kľúčových informáciách o čase.

  Na seminár sa môžete prihlásiť Tu

  Základná cena je cena 500 eur plus DPH, ktorá môže byť upravená na základe počtu osôb, alebo ak ide o existujúce klienta Centra Prosperity a jeho spolupracovníkov.

  30% štipendium pre klienta Centra Prosperity

  50% štipendium pre klienta Centra Prosperity a spolupracovníkov, ktorí prídu s klientom. Na počte nezáleží.

  Tešíme sa na vás a nezabudnite sa prihlásiť hneď, pretože počet miest je obmedzený.

  Dĺžka prednášky:

  08:45 Prezentácia
  12:00 – 13:00 Prestávka na obed
  16:00 Ukončenie

  Program:

  • Stanovenie základného účelu a nasmerovanie svojho života smerom k šťastiu.
  • Dôvod na nedostatok času.
  • Tajomstvo vytvárania času.
  • Tréning na tvorenie času.
  • Ako podriadených doviesť k produkcii za určený čas.
  • Rozhodovanie a čas.
  • Komu dôverať, že s časom bude narábať efektívne.
  • Ako vyhodnotiť komu dôverovať.
  • Tréning na vyhodnotenie komu dôverovať.

  A čo vás čaká po absolvovaní seminára.

  • Budete schopnejší vnímať a vytvárať a používať efktívnejšie čas.
  • Budete vedieť komu máte venovať svoj vytvorený čas, pretože mu môžete dôverovať.

  Prihlás sa ešte dnes! Zaplať teraz!

  Na seminár sa môžete prihlásiť Tu

  Do uzatvorenia prihlášok zostáva

  Tešíme sa na vás a nezabudnite sa prihlásiť hneď, pretože počet miest je obmedzený.

  Tešíme sa na Teba!

  Za tím Centra Prosperity

  Ing. Karol Müller