O nás

O CENTRE PROSPERITY JEJ CIEĽOCH A ÚČELOCH

Vzdelávacia spoločnosť CENTRUM PROSPERITY poskytuje vzdelávacie služby na Slovensku aj v  Čechách hlavne majiteľom a vrcholovým manažérom a budúcim manažérom od roku 2001. Pomáha zaviesť do firiem nové, funkčné štandardy, ktoré sú určené malým, stredným ale aj veľkým organizáciám. Spoločnosť  tu je  pre všetkých, ktorí prejavia záujem a nechajú si pomôcť udržať a zvyšovať dlhodobú prosperitu.

Neposkytujem žiadne neoverené teórie. Poskytujeme praktické a funkčné technologické postupy na moderné riadenie podnikov, ktoré prinášajú pocit istoty prameniaci z KNOW-HOW vhodného pre 21. storočie. Po správnom aplikovaní informácii do praxe podniky získavajú medzinárodný certifikát WISE®, ktorý potvrdzuje, že podnik je riadený štandardne a má dobrý kredit. Spoločnosť CENTRUM PROSPERITY je od roku 2002 členom medzinárodnej, celosvetovej organizácie WISE®, ktorá udeľuje licencie na používanie výsledkov výskumu uznávaného manažéra  L. Rona Hubbarda® v oblasti riadenia.

ÚČEL ZALOŽENIA SPOLOČNOSTI

Vzdelávaciu spoločnosť CENTRUM PROSPERITY založili spolumajitelia Ing. Karol Müller a Bc. Svetlana Müllerová potom, ako zistili, že v oblasti vedenia podnikov je množstvo falošných informácií, ktoré bránia manažérom správne, bezpečne a dlhodobo podnikať bez nadmerného rizika a vyčerpania. V roku 1998 sa dozvedeli o modelovom administratívnom riadení firiem od autora L.Rona Hubbarda, ktorý im pomohol ešte viac porozumieť zákonitostiam podnikania a navyše aj celkovým princípom života, bez ktorých sa nedá rozvinúť dlhodobo žiadna užitočná činnosť.

Z toho objavu boli tak nadšení, že sa rozhodli svoje predchádzajúce podniky prenechať iným, a pokračovať ďalej vo sebavzdelávaní a poskytovaní informácií širokej podnikateľskej verejnosti. Hlavným dôvodom bola ochota dopriať aj ostatným možnosť získať prevratné údaje o riadení, ktoré chýbali tisícky rokov mnohým vodcom, a kvôli ktorým sa svet neustále dostáva do ekonomický kríz a zažíva vzostupy a pády.

Spolumajitelia Karol a Svetlana zbadali, že stav vzostupov a pádov sa mnohým majiteľom tak „zapáčil“, že si už ani nevedia predstaviť, že by to mohlo byť inak. Našťastie tí majitelia firiem, ktorých už informovali o modernej forme riadenia vyvinutej v šesťdesiatych rokoch minulého storočia L. Ronom Hubbardom vedia, že vzostupy a pády nie sú prirodzené, a vedia, ako môžu mať riadenie svojich podnikov vo svojich rukách a vyhnúť sa tak nepriaznivým výkyvom na trhu.  Takto sa z roka na rok napĺňa plán oboch spolumajiteľov – pomáhať iným a zvyšovať podnikateľské KNOW -HOW v prospech všetkých.

Okrem založenia CENTRA PROSPERITY v roku 2001 svoje aktivity ďalej rozšírili aj do humanitárnej oblasti.

KTO SA STARÁ O MAJITEĽOV PODNIKOV V CENTRE PROSPERITY

Bc. Svetlana Müllerová – spolumajiteľka, konateľka

Vzdelanie – v roku 1981 ukončila štúdium odboru fotografia v Poprade. V roku 1994 ukončila Obchodnú akadémiu v Martine. V roku 2000 zavŕšila štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici – odbor „publicistika“. Od roku 1998 sa aktívne venuje štúdiu administratívnemu systému riadenia podnikov od L. Rona Hubbarda a osobnostnému rozvoju.

Pracovné skúsenosti – profesionálna fotografka, technická redaktorka Slovenských národných novín, organizačná pracovníčka časopisu SLOVENSKO. Od roku 1997 do roku 2000 vydavateľka a šéfredaktorka časopisu AGRO magazín pre poľnohospodárov. Od roku 2002 spolumajiteľka vzdelávacej spoločnosti CENTRUM PROSPERITY.

Ocenenia v humanitárnej oblasti -  Cena Národného frontu za audiovizuálny program „Stroj života“ o nesprávnych stravovacích návykoch, ktoré spôsobujú infarkt.  Cena Združenia slovenských novinárov za reportáž zo začatia vojny v bývalej Juhoslávii „Národy nemožno obliecť do uniformy“. Cena organizácie FLAG na Floride za humanitárnu pomoc pri podpore kampane „Cesty ku šťastiu“ v Kolumbii na zníženie kriminality. Cena Medzinárodnej občianskej komisie za ľudské práva (CCHR) za podporu pri šírení informácií pri odhaľovaní nebezpečných praktík odboru psychiatria vo svete.

Pochvala prekladateľskej jednotky NEW ERA za pomoc pri umiestnení základných kníh autora L.Rona Hubbarda do knižníc na Slovensku v slovenskom jazyku. Potvrdenie od štátnej polície v Jasove, za pomoc pri znížení kriminality v obci Jasov o 40% prostredníctvom kampane „Cesta ku šťastiu“. Pochvala od Dobrovoľných duchovných za pomoc pri záplavách v Bosne. Poďakovanie od organizácie AOSH UK za dlhoročnú prácu v humanitárnej oblasti, za pomoc pri zvýšení gramotnosti pre Slovensko, ktoré vďaka jej neustálej iniciatíve získalo súhlas na vydanie slovenského etymologického slovníka SAV, a za pomoc pri znížení kriminality v obci Jasov o 40%.

Ing. Karol Müller – spolumajiteľ, konateľ

Vzdelanie – V roku 1980 ukončil Strednú poľnohospodársku školu v Moldave. V roku 1985 ukončil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, odbor mechanizácia. Od roku 1998 sa venuje štúdiu administratívneho systému riadenia podnikov L. Rona Hubbarda a osobnostnému rozvoju.

Pracovné skúsenosti – mechanizátor Štátnych majetkov Martin. Od roku 1990 vedúci výroby prívesov za motorové vozidlá v spoločnosti. Od roku 1992 majiteľ a konateľ spoločnosti METIS, ktorá montovala a predávala traktory METIS a predávala poľnohospodársku techniku. V roku 1997 založil časopis AGRO magazín. Od roku 1998  do roku 2000 spolumajiteľ spoločnosti AGRA, predajcu poľnohospodárskej techniky. Od roku 2002 spolumajiteľ vzdelávacej spoločnosti CENTRUM PROSPERITY.

Ocenenia v humanitárnej oblasti -  Cena organizácie FLAG na Floride za humanitárnu pomoc pri podpore kampane „Cesty ku šťastiu“ v Kolumbii na zníženie kriminality. Cena Medzinárodnej občianskej komisie za ľudské práva (CCHR) za podporu pri šírení informácií pri odhaľovaní nebezpečných praktík odboru psychiatria vo svete.

Pochvala prekladateľskej jednotky NEW ERA za pomoc pri umiestnení základných kníh autora L.Rona Hubbarda do knižníc na Slovensku v slovenskom jazyku. Potvrdenie od štátnej polície v Jasove, za pomoc pri znížení kriminality o  40 %v obci Jasov prostredníctvom kampane „Cesta ku šťastiu“.

Patrik Kliment - účtovné oddelenie, ekonom@centrumprosperity.sk