Konzultačné tréninky

Konzultačné tréningy sú určené len pre účastnikov Oxfordského kongresu pre lídrov a  firemných kurzov.

 • pomoc pri zavedení štatistík pre 6 osôb
 • pomoc pri zvládaní 1 kondície „Nebezpečenstvo“
 • pomoc pri oprave 1 starej kondície
 • pomoc pri vypracovaní klobúka na 1 osobu
 • pomoc pri zavedení Org boardu s pomenovaním postov
 • pomoc pri zvládaní finančného stresu
 • pomoc pri objasnení ako viesť finančné plánovanie
 • kontrola pri zostavení otázok na prieskum
 • pomoc pri vyhodnotení prieskumov
 • pomoc pri tvorbe marketingu
 • pomoc pri odhaľovaní utláčateľských osôb vo firme
 • pomoc pri riešení konkrétnych problémov
 • pomoc pri stanovení cieľa a stratégie firmy
 • pomoc pre majiteľa na zvládnutie preťaženia
 • pomoc pri výbere 1 pracovníka
 • pomoc pri testovaní 1 pracovníka
 • 600 €
 • 1 000 €
 • 300 €
 • 500 - 1 000 €
 • 3 000 €
 • 600 €
 • 1 000 €
 • 100 €
 • 100 €
 • 100 €
 • 500 €
 • 600 €
 • 1 000 - 3 000 €
 • 2 000 €
 • 1 000 – 2 000 €
 • 100 €

Volajte na 0948 306668 a objednajte po absolvovaní Oxfordského kongresu pre lídrov alebo kurzov v Centre Prosperity.