Referencie

Medzi 289 682 firiem v 40. krajinách sveta, ktoré používajú administratívnú technólógiu L. Rona Hubbarda patria tieto spoločnosti:

Volvo, Mini, American Power, Haagen - dazs, Butler´s Pizza, DELL, Century Electric, AMERICAN EXPRESS, EPSON, Grant Hyant, TOYOTA TDC, China Telecom, DHL, Chungwa Telecom, AUDI, Agro Costa, Walmark, Microlife, SHELL, REMAX, COCA-COLA, Sheraton , HOLIDAY Inn, Bankers Life, Cosmetic dental associates, AKB Transport, Financial Servis, Life Solutions,  Smartfarming Tech, State Farm Insurance, Alphalab, Micro Life, DELTA ......

JUDr. Viliam Kocúrek, majiteľ spoločnosti AUTOPROFIT, s.r.o. v Čadci, ktorá predáva nové vozidlá značky ŠKODA a PEUGEOT. Má servis aj autobazár. Hľadal som informácie ako mám lepšie zorganizovať prácu a skvalitniť prácu personálu. Našiel som vzdelávaciu spoločnosť pre lídrov Centrum Prosperity, kde sa vzdelávam od roku 2012. Od doby ako som začal študovať sa veľa v mojom živote zmenilo k lepšiemu nielen v práci ale aj v rodine. Sme teraz v práci efektívnejší v tom, že pracovníci nevytvárajú zbytočný chaos. Sú presne zaradení, vedia na koho sa majú obrátiť čo zabraňuje navýšovaniu práce, a znižuje aj náklady na prevádzku. Tiež mám teraz menej problémov na riešenie, pretože pracovníci sú oveľa komptetentnejší. Štúdium odporúčam každému majiteľovi alebo manažérovi, ktorý chce pracovať v pokojnejšom prostredí a dosahovať lepšie výsledky.

cp_referencia

JUDr. Viliam Kocúrek

Ing. Petra Lošťáková - majiteľka spoločnosti PALMAX, s.r.o., výrobca a predajca chemických prípravkov hlavne pre poľnohospodársky a potravinársky priemysel.

Vzorce pre úspešné podnikanie

„Ziskem z tohoto kurzu je, že se snad naučím používat vzorce kondic v praxi. Bylo to velmi přínosné. Takový pocit, jako když vyjde slunko. Víte, že tam někde je a přesto je člověk překvapený, že ho nevidí. I kondice pro mně byly prěkvapením. Člověk podvědomně cíti, že jsou kolem nás všude a ale až jsem si je pojmenovala, vše začalo dávat smysl. Je to pro mně veľký pŕínos.

Ing. Petra Lošťáková
majiteľka spoločnosti Palmax, s.r.o., výrobca a predajca chemických prípravkov hlavne pre poľnohospodársky a potravinársky priemysel

Ing. Rudolf Lošťák - generálny riaditeľ spoločnosti FULWOOD, svetový dodávateľ dojacich a chladiacich technológií. Seminár -Tvorenie tímu

„Zisk tohoto seminára spočíval v opětovném uvědomění si co je to tím. V přesném strukturovaném popisu základních pravidel jsem si mohl ve své hlavě znovu udělat přehled o "svém tímu" a zhodnotit tyto pozice. Samozřejmě mně napadlo mnoho dalších úkolu v tomto směru.

Ing. Rudolf Lošťák
generálny riaditeľ spoločnosti FULWOOD, svetový dodávateľ dojacích a chladiacich technológií

Martin Gaško - obchodný zástupca predaja dverí a podláh Dobré vzťahy v predaji

Získal som neoceniteľné znalosti v oblasti obchodu a komunikácie. Naučil som sa ako zvládať všetky námietky a ako byť najlepší obchodník. Pomocou informácii z tohto kurzu viem ako predať každému zákazníkovi všetko čo potrebuje (okrem ľudí čo nechcú nič kupovať, lebo nič nepotrebujú). Je to jeden z najhodnotnejších kurzov. Je prekvapujúce ako sa dá za tak krátky čas dozvedieť toľko potrebných údajov pre život a obchod. Som vďačný pánovi L. R. Hubbardovi za zozbieranie a spracovanie týchto informácii.“ 

Martin Gaško
obchodný zástupca predaja dverí a podláh

Martin Gaško - obchodný zástupca predaja dverí a podláh Manažment podľa štatistík

„Jeden z najlepších kurzov vôbec. Dodal predošlému kurzu o kondíciách to správne znenie. Akokeď dáte do hot-dogu horčicu. Bez toho to nefunguje. Tento kurz mi poskytol obrovský rozhľad o tom, že informácie v ňom sú naozaj sú naozaj na každodenné používanie a nielen na využitie vo firme. Je to mocný nástroj na riadenie a dosahovanie cieľov bez výhovoriek a so 100% úspešnosťou. Neuspieť sa dá iba bez týchto dvoch vzácnych kurzov a bez ich používania. Ak chcete expandovať - študovať a používať pochopené je jediná cesta.  

Martin Gaško
obchodný zástupca predaja dverí a podláh

Ján Dorociak, konateľ DAS, s.r.o. Makov

PERSONÁLNY AUDIT

Chcel by som Vám poďakovať za personálny audit, ktorý Vaša spoločnosť uskutočnila v našej firme pri výbere ľudí, resp. ich prehodnotení na funkcii zoraďovač šijacich strojov.

Všetky skutočnosti, ktoré ste uviedli vo svojich zisteniach sa ukázali ako pravdivé a ich realizácia v našej spoločnosti prispela k zlepšeniu vzťahov na pracovisku a výkonnosti v uvedených profesiách.

Prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej ďalšej práci.

Ján Dorociak
konateľ DAS, s.r.o. Makov

V.T. Riaditeľ poľnohospodárskeho podniku

ZISK Z KURZU VZORCE PRE ÚSPEŠNÉ PODNIKANIE

Po skončení "Oxfordského kongresu pre lídrov" som sa snažil uplatniť vedomosti v praxi, čím som narazil na to, že musím mať hlbšie znalosti z danej problematiky „Vzorcov“. Ich analýzou a premýšľaním nad jednotlivými kondíciami si myslím, že nebudem mať problém pomocou nich zvýšiť „Prežitie“ firmy v poľnohospodárstve, kde nastávajú výrazné zmeny do budúcnosti. Použitie kondícií ušetrí firme veľké peniaze, aby nerobila zbytočné chyby a pomáha to aj pri organizovaní práce vedúceho pracovníka a životaschopnosti celej firmy.“ 

V.T.
Riaditeľ poľnohospodárskeho podniku

V.T. Riaditeľ poľnohospodárskeho podniku

ZISK Z KURZU MANAŽMENT PODĽA ŠTATISTÍK

Po skončení "Oxfordského kongresu pre lídrov"  a kurzu "Vzorce pre úspešné podnikanie" som získal ucelený komplex informácií pre reálne používanie štatistík.


Po 30. rokoch som sa konečne naučil chápať grafy a ich zvláštnosti, veľmi dobre vysvetlené. Myslím si, že sú tieto vedomosti ohromným nástrojom na riadenie firmy. Teším sa na výsledky opatrení v praxi. Ďakujem.


V.T.
Riaditeľ poľnohospodárskeho podniku

Ing. Janka Blažejová, riaditeľka Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici

PERSONÁLNY AUDIT

So spoločnosťou Centrum Prosperity, s.r.o. som sa stretla prvý krát na seminári SOPK v Žiline. Bola som na prednáške o správaní sa personálu v organizáciách, a o tom, prečo pracovníci robia niektoré veci, prečo reágujú v určitých situáciách veľakrát nečakane. Prednášateľ ma zaujal svojim vystúpením, a tým ako jednoduchým spôsobom podal základný princíp tejto oblasti.

Vtedy som sa rozhodla, že by bolo potrebné vedieť o svojich podriadených viacej aj z iného pohľadu ako to vidím ja. Chcela som sa uistiť v tom, na koho sa môžem spoľahnúť a komu nemôžem zveriť väčšiu zodpovednosť. Bolo to pre mňa dôležité aj vo vzťahu k vzdelávaniu pracovníkov, a k zvýšeniu efektivity práce.

Po následnom vykonaní personálneho auditu na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici, robenou spoločnosťou Centrum Prosperity, s.r.o. z Martina, som sa utvrdila vo svojom pozorovaní o svojich podriadených a zároveň som sa dozvedela aj ďalšie súvislosti, a riešenia, ktoré mi dávali veľký zmysel.

Už po niekoľkých hodinách účasti pracovníkov spoločnosti Centrum Prosperity na našom úrade sa objavili zaujímavé informácie a zistenia. Zistila som, že to, čo som už tušila, a nechcela som si to pripustiť som dostala čierne na bielom. Bola to správa, ktorá ma zbavila pochybností. Získala som pre seba veľkú istotu v kom mám oporu, kto stojí pri mne a kto chodí do nášho úradu len preto, aby niekde pracoval. Dobrou pomocou boli pre mňa závery z personálneho auditu, z ktorých som sa dozvedela ako môžem vzniknuté pomerne jednoducho riešiť.

Touto cestou by som chcela poďakovať spoločnosti Centrum Prosperity, s.r.o. v Martine za vysoko profesionálnu prácu. Vrele odporúčam každému subjektu, ktorý chce mať správnych ľudí na správnych miestach, aby si dal urobiť audit práve touto spoločnosťou.

Ing. Janka Blažejová
riaditeľka Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici

MIroslav Řezníček, vedúci tímu spoločnosti HERBALIFE

AKO MOTIVOVAŤ SEBA SAMÉHO - časť OXFORDSKÉHO KONGRESU PRE LÍDROV

Volám sa Miroslav Řezníček, a chcel by som sa s Vami podeliť o moje skúsenosti s Centrom Prosperity, s.r.o. v Martine, ktoré vedú manželia Mullerovci.

S Ing. Karolom Mullerom som sa prvý krát stretol v júni 2010 keď školil na našej firemnej akcii. Jeho dvojhodinová prednáška ma veľmi zaujala, a keď som si informácie z tejto krátkej prezentácie začal dávať do praxe, ku podivu fungovali tak, ako Ing. Muller hovoril. Nakoplo ma to, a začal som sa viacej venovať vzdelávaniu samého seba.

Účinky čítania motivačných kníh a počúvanie nahrávok úspešných ľudí boli veľmi prekvapujúce a razom sa môj biznis začal hýbať oveľa rýchlejšie, a výsledky sa začali objavovať aj vo finančnom vyjadrení. Nakoľko pracujem v systéme MLM, bolo to pre mňa veľmi povzbudivé, lebo mi tým začal rásť aj môj tím.

Ale stále som cítil, že sám raz narazím na nejakú hranicu, cez ktorú sa bez pomoci ťažko dostanem, a tak som Centrum Prosperity v júni 2011 navštívil osobne.

V telefonáte, ktorým som sa objednal, som pani Mullerovej vysvetlil, o čo mi ide, a ona už bola na mňa "pripravená".

Už na prvom sedení som sa dozvedel spústu zaujímavých informácií z oblasti motivácie, vedení komunikácie a zvládania problémov. Odporučila mi prvú knihu a ja som ju začal študovať.

Informácie obsiahnuté v knihe boli veľmi zaujímavé, ale ešte zaujímavejšie boli naše konzultácie s pani Svetlanou a pánom Karolom, ktoré mi začali pootvárať okienko do ľudskej duše a začal som pomaličky chápať správanie svojich klientov, spolupracovníkov, ale aj svojho okolia v súkromnom živote. Po prvej knihe prišla druhá a celé to začalo dávať zmysel.

Mojim ďalším krokom bolo školenie, ktoré pán Muller robil znovu pre našu firmu v októbri 2011. Znovu nás zasypal množstvom zaujímavých informácií, a všetci moji kolegovia boli z jeho prednášky nadšený a samozrejme, že mňa nevynímajúc.

Mňa však špeciálne zaujala jedna časť, a to bolo praktické cvičenie, ako sa naučiť riešiť problémy vo firme, ale aj doma.

Po skončení som si prečítal čo som vlastne vytvoril, a takmer som spadol zo stoličky.

Riešenia, na ktoré som prišiel pod dohľadom pani Svetlany, a podotýkam, že som naozaj vymyslel všetko sám, boli jednoduché, prevediteľné, ale tak jasné, že som sa čudoval, že som na ne neprišiel sám skôr. Ale bez tohto cvičenia by mi to určite trvalo minimálne 10 rokov, a možno by som ich na papier nepoložil nikdy.

Tým, že som si tieto moje riešenia previedol okamžite do praxe, sa mi ešte viacej zlepšila efektivita skupiny, radikálne sa mi zlepšila klíma vo vzťahu s partnerkou, a som oveľa menej vystresovaný.

Keď to všetko zhrniem, môžem povedať, že moja 5 mesačná spolupráca s Centrom Prosperity mi priniesla veľa profitov.

Naučil som sa rozmýšľať o veciach z trocha iného uhla, dozvedel som sa, že existujú funkčné metódy ako zvládať problémy, ako konať jednoduchšie, ako zlepšiť vzťahy a podobne.

Moja posledná rada záverom - ak máte záujem vylepšiť si svoj súkromný alebo biznis život, neváhajte. Informácie, ktoré môžete dostať vám pomôžu získať väčšiu istotu a odvahu na prácu. Veľa vecí budete vidieť jasnejšie a pochopíte, čo máte urobiť dnes, zajtra a kam majú smerovať vaše kroky. Moje skúsenosti sú len pozitívne a používanie týchto funkčných postupov mi naozaj pomohlo napredovať v práci aj v súkromí.

Je úplne jedno, či máte pod sebou pár ľudí, alebo veľkú firmu, zákonitosti spolupráce, motivácie a riadenia sú stále takmer rovnaké. Neveríte? Presvedčte sa sami v Centre Prosperity. Ja som sa presvedčil, a som rád, že som si k ním našiel cestu.

 


 

Miroslav Řezníček
vedúci tímu skupiny HERBALIFE

Ing. Dušan Nemec, TESLA a.s., Liptovský Hrádok

KURZ AKO ZVÝŠIŤ ZISK POMOCOU KOMUNIKÁCIE

Po absolvovaní Vášho kurzu v TESLE Liptovský Hrádok vám chcem napísať niekoľko postrehov tak, ako sme sa všetci zúčastnení dohodli.

Čo sa týka hlavnej otázky, koľko obchodných prípadov - cyklov som uzavrel, musím s hanbou konštatovať, že to nebola žiadna sláva. Bol to len jeden prípad, no s pozitívnym výsledkom. Vaše informácie som mal možnosť si odskúšať počas zákazníckeho auditu, ktorý nasledoval hneď od pondelka po Vašom kurze a trval celý týždeň. Počas tohto týždňa som sa neustále presviedčal, ako dôležité je pri jednaní "držať emócie v horných polohách" a mohol som len obdivovať, ako sa to Vám počas kurzu prefektne darilo. Tiež som videl pozitívny vplyv "duplikovania" a "všímania" si partnera skutočne otvorenými očami a ušami. Audit dopadol dobre, vďaka aj využívaniu vašich rád a skúseností. Ďalšie Vaše dobré rady pozorujem pri jednaniach a poradách priamo v TESLE. Jedná sa hlavne o uzavieranie akýchkoľvek cyklov. Naozaj sa mi "ľahšie dýcha" - mám viac času.

Tiež sa mi zdá, že vidím zmenu v správaní a jednaní aj u ostatných účastníkov kurzu - samozrejme pozitívnu.

Keď sa spätne pozriem na tie tri dni z pred dvoch týždňov počas predĺženého víkendu, ktoré sme strávili na Vašom kurze, musím konštatovať, že ste skutočne profíci. To, ako ste udržali pohodu a plodnú atmosféru počas kurzu, je len toho dôkazom.

Ešte raz Vám vďaka, prajem Vám pevné zdravie a hodne úspechov.

Ing. Dušan Nemec
TESLA, a.s, Liptovský Hrádok

Ing. Tomáš Potoček, PhD., A. Manager, education and tréning, KIA Motors Slovakia, s.r.o.

KURZ ZÁKLADNÁ ŠTUDIJNÁ PRÍRUČKA

Môj prínos z kurzu je nasledovný:

- vôbec už len kurz ako taký - chápem ho ako pozastavenie sa v náročnom pracovnom     nasadení.

- uvedomil som si, že existujú prekážky v štúdiu (čo som samozrejme vedel - že nejaké sú) ale   nevedel som ich takto presne identifikovať, zatriediť a rozpoznať podľa príznakov - veľmi   zaujímavé a veľmi prínosné.

- následné riešenie týchto problémov.

- ako ľudí zainštruovať na to čo potrebujem tak, aby som si overil, že tomu naozaj rozumejú.

- tým pádom mám vyriešené, že každý pochopí to, čo chcem, a pokiaľ to nevykoná, tak je v       tom niečo iné.

- zaujímavé bolo aj modelovanie a demonštračné sady, ktoré neviem, či použijem v praxi, ale   určite to skúsim.

- taktiež tréning ľudí, selekcia dôležitých informácií.

Celkovo hodnotím ako prínos, no ten najrýchlejší prínos je v tom, že chápem mojich ľudí lepšie, a viem im lepšie zadať úlohu (v tréningoch to budem implementovať na lektoroch...)

Záver - veľmi prínosné!

 


 

Ing. Tomáš Potoček, PhD.
A. Manager, education and tréning, KIA Motors Slovakia, s.r.o.

Mgr. Peter Filip, riaditeľ Základnej špeciálne školy v Martine

KURZ ZÁKLADNÁ ŠTUDIJNÁ PRÍRUČKA

Kurz „ Základná študijná príručka„  L.Rona Hubbarda mi ponúkol praktickú technológiu efektívneho učenia.


Zaujímavá je forma vzdelávania založená na počiatočnom získavaní poznatkov samo štúdiom a následným precvičovaním teórie prostredníctvom individuálnych úloh alebo cvičeniami so supervízorom. Oceňujem, že ma tento spôsob vzdelávania viedol  nielen k získavaniu vedomostí ale predovšetkým k nadobúdaniu zručností pri aplikácii  naučeného.


Z pohľadu učiteľa školopovinných žiakov i lektora dospelých považujem za prínos poznanie a osvojenie si popísanej študijnej technológie. Uplatnením poznatkov z kurzu absolvent nadobúda schopnosť rozpoznávať konkrétne bariéry pri vlastnom učení ale aj učení druhých,  prekonávať ich a efektívnejšie sa učiť.


Poznanie študijnej technológie L.Rona Hubbarda odporúčam všetkým, ktorí sa chcú efektívne učiť alebo ktorí chcú učiť druhých.


Peter Filip

Mgr. Peter Filip
riaditeľ Základnej špeciálne školy v Martine

Ing. Vladimír Cita, AOK Děčín

KONFERENCE - MODERNÍ ŘÍZENÍ ZEMĚDELSKÝCH PODNIKU

 


Za služby, které jste našim členům poskytli, děkujeme jak Vám, tak lektorovi Ing. Müllerovi. Byli jsme mile překvapeni a zcele upřímně - nečekali jsme, že bude mít toto spíše teoretické téma mezi sedláky, drsnými  praktiky  v zemědělství našich okresů takovou reakci.


Jen pro příklad názor nestora našich zemědělců p. Josefa Douši z Agrokombinátu Verneřice , který ve svých 84 letech může mít   k této  tematice svůj specifický názor ( byl na jednání se svou vnučkou ) .


Říkal :" .... měl jsem sebou vzít také Jakuba, aby slyšel, jak řídit provoz a lidi..."


Na vysvětlení - Jakub je druhý vnuk, který přebírá firmu se svou sestrou  - nyní je se svou sestrou jednatelem firmy. Pán Douše je kontroluje, aby se nedopouštěli chyb.


Reference v obdobném stylu poskytneme našim kolegům v Ústeckém kraji a širokém okolí.


Přejeme Vás mnoho dalších úspěšných akcí. K blížícícm se vánočním svátkům přejeme mnoho pohody a do nového roku 2015 všechno nejlepší.


Za svou osobu i za předsedu OAK Ing. Františka Loudáta, CSc.


S pozdravem


Ing. Vladimír  Cita

Ing. Vladimír Cita
AOK Děčín

KURZ ZÁKLADNÁ ŠTUDIJNÁ PRÍRUČKA


To, že som bola na tomto kurze až v roku 2014, je pre mňa varovanie, že za dobrými vecami sa treba obzerať a hľadať ich. Nemusím ani písať, že keby som ho absolvovala pred 25 rokmi, môj život by bol oveľa príjemnejší (stačilo by ísť dozadu 5 rokov). Veľa vecí, ktoré som robila, alebo od nich utiekla, neboli zlé, len som ich nepochopila a nevedela si správne vysvetliť. Dúfam, že k mnohým z nich sa teraz môžem vrátiť s jasnejšou hlavou a predstavou, že tentokrát to zvládnem. Tiež verím, že budem vedieť pomôcť alebo aspoň nasmerovať ľudí z môjho okolia.

E.K.

KURZ AKO ZVÝŠIŤ ZISK POMOCOU KOMUNIKÁCIE


Za najväčší zisk považujem nadobudnutú schopnosť zvládať krízové situácie bez toho, aby to na okolie pôsobilo nepríjemne. Tak isto viem tieto situácie zvládať bez toho, aby som nad sebou stratil kontrolu. Ozrejmil som si nejasnosti v komunikácii, pochopil som prečo boli situácie zo strany okolia vnímané negatívne. Už počas kurzu som zaznamenal čiastkové zlepšenie komunikácie s okolím.

V.K. - majiteľ

KURZ VZOSTUPY A PÁDY

Znovu som si uvedomil, že je veľmi dôležité poznať vo svojom okolí ľudí, ktorí sú potenciálnymi zdrojmi problémov (PTS, pozn. redakcie skratka z anglického Potential Troubles Source ) alebo priamo supresívnymi osobami (utlačovateľskými osobami SP, pozn. redakcie Supresiv Person ). Ďalej bolo dôležité si tiež dať do súvislosti jednotlivé choroby alebo tendencie k nehodám a pýtať sa na pravé príčiny týchto skutočností, tak aby človek ďalej tieto choroby nedostal prípadne sa nehodám a sklamaniam dokázal vyhnúť. Jednoducho aby si človek dobre zvážil s kým a ako sa stýka.

R.L. - majiteľ

KURZ OSOBNÉ HODNOTY A INTEGRITA

Kurz je veľmi pútavý, plný informácii potrebných na každodenný život. Skrýva sa v ňom veľa právd, na základe ktorých to tu všetko funguje. Tieto pravdy sú vysvetlené a objasnené. Nie iba sucho podané ako fakt (preto - lebo). Človek má pri tomto kurze možnosť lepšie spoznať samého seba. Dostáva do rúk nástroj ako byť lepší človek. Dokonca aj ako byť šťastný. Odporúčam vyučovať na základnej škole. Vidím lepšie.

M.G.

KURZ VZORCE PRE ÚSPEŠNÉ PODNIKANIE

Už v názve kurzu sa hovorí o účele a cieli tohto kurzu. Pre mňa bol prínosom a to hlavne v informáciách o kondíciách a vzorcoch kondícií, ktoré hovoria, ako a čo robiť keď sa ocitnete v bezvýchodiskovej situácií, aby ste z toho vyšli cestou k úspechu. Ďalej ma zaujali hlavne informácie k téme „Prečo organizácie zostávajú malé“ a ako sa to dá zmeniť. Prínosné boli aj informácie v časti „Odmeny a tresty“, ktoré jasne definujú chyby a ich nápravu pri odmeňovaní zamestnancov.

V.K.

KURZ MANAŽMENT PODĽA ŠTATISTÍK

Hlavne som získal vedomosť o tom, ako správne nastaviť meranie výkonu práce. Ako riadiť za pomoci štatistík. Myslel som si, že je to celá veda, až kým som to nenaštudoval. Je to jednoduché, keď sa budem týmto riadiť a manažovať to presne tak, ako som sa to teraz naučil. Až teraz som zistil, že už konečne budem mať čas pre seba a rodinu a budem môcť robiť ešte niečo iné, a nie tráviť toľko času v práci ako doteraz.

J.L.

KURZ ETIKA A PREŽITIE FIRMY

Zisk bol obrovský predovšetkým v utvrdení si uvedomenia, že iba správna Etika a vysoké štatistiky nám zaistia prosperitu, šťastie a radosť z bytia. Ďalší zisk bol v uvedomení si dôležitosti aplikace kondícií v celom svojom bytí.

R.L.

KURZ ZÁKLADY ORGANIZOVANIA

Najlepší kurz v rámci podnikateľskej činnosti, ktorý som doteraz absolvoval.Spoznal som základnú organizačnú štruktúru – ORG BOARD – jej správne rozdelenie. Zistil som, aké je dôležité organizovanie. Naučil som sa stanoviť hodnotný konečný produkt. Naučil som sa základné pravidlá a princípy správneho fungovania organizácie. Pochopil som dôležitosť týchto informácií pre napredujúce vedenie organizácie.

V.K.

KURZ AKO SPRÁVNE PÍSAŤ SMERNICE

Naučil som sa rozlíšiť čo je smernica a čo je príkaz, čo je veľmi dôležité, pretože ak je to neznáme tak nastáva chaos a firma sa scvrkne. Teraz viem, že smernice sú veľmi dôležité. Doteraz som tomu nevenoval až takú pozornosť. Teraz to perfektne vnímam ako to funguje. Bez smerníc, ktoré sa dodržiavajú a sú vytvorené na základe faktov sa organizácia nikdy nedostane do veľkej expanzie. Už viem ako ich budem písať a zavádzať a veľmi sa na to teším – na funkčný systém a expanziu.

J.L.

KURZ ZÁKLADY VEDÚCEHO PRACOVNÍKA

Kurz „Základy vedúceho pracovníka“ mi otvoril vo veľa veciach oči. Pomohol mi uvedomiť si, že robím zle veci ja a poriadení reagujú iba tak, ako im ja dávam príkazy. Už sa teším, ako poznatky z kurzu zavediem do praxe.

I.M.

KURZ AKO DOSTAŤ VYKONANÉ

Naučil som sa stáť si za svojim a nenechať sa odreagovať alebo uniesť náladami, protirečeniami a nesúhlasmi iných.

P.B.

KURZ AKO ZVÝŠIŤ ZISK POMOCOU FINANČNÉHO PLÁNOVANIA

Ozrejmil som si jednotlivé výrazy ako solventnosť, kredit a zmysel podnikania. Zistil som význam finančného plánovania v praxi a nie len na papieri ako jeden z významných nástrojov pre solventnosť firmy. Je mi zrejmejší systém kondícií z “Oxfordského kongresu pre lídrov” a spôsob ich riešenia. Vo finančnom plánovaní ma zaujal systém “Nákupných objednávok” a NO. Ich spôsob vedenia a vyhodnocovania. Dlho som predtým hľadal spôsob ako to spraviť. Ďakujem za návod. Dobrý je aj systém o fazuli čo sa týka účtovania. Ďakujem za jednu vetu, že v podnikaní plánujeme PRÍJEM.

V.T.

KURZ DOBRÉ VZŤAHY V PREDAJI Na tomto kurze som bol prekvapený z toho, že aj keď predávam a myslím si že nie zle, tak je toho toľko, čo sa dá zlepšiť. Našiel som v tejto práci znovu viac zábavy a istotu, že viem kontrolovať obchodnícky rozhovor.

K.M.

KURZ PRIESKUMY

Kurz mi pomohol sa oveľa lepšie orientovať medzi ľuďmi. Dozvedel som sa množstvo informácií o sebe, ľuďoch v mojom osobnom živote, ale nosnou časťou bolo, že som sa naučil ako vyhotoviť úspešný a cielený prieskum na určité cieľové skupiny. Osobne pre mňa bola novým významným poznaním kapitola o emocionálnej tónovej škále, ktorá funguje v praxi, o čom som sa mohol sám v praxi presvedčiť na uliciach. Odporúčam každému, kto má záujem pracovať s ľuďmi a vyhotoviť cielený fungujúci prieskum a všetkým, ktorí s ľuďmi pracujú.

T.B.

KURZ MARKETING

Priniesol mi jednoduchý návod na vytvorenie efektívnej reklamy, ktorá vytvorí efektívnu komunikáciu medzi posolstvom vytvoreným mnou prezentujúcim v rámci reklamy a cieľovým zákazníkom, ktorá podľa naštudovaných zásad a princípov prinesie konečný zisk a oživí moju mladú začínajúcu firmu.

T.B.

Referenciu po absolvovaní Oxfordského kongresu pre lídrov z pohľadu účtovníčky.

Pre mňa bola táto časť z kongresu " Nástroje na dosiahnutie finančnej bezpečnosti" veľmi zaujímavá, lebo som si uvedomila ako krásne sa dá mať pod kontrolou všetko vo firme na základe plánovania. Viem sa dostať pomocou tohto z každej situácie a tak mi neujde žiadny výdavok. V druhom bloku som sa dozvedela úžasné informácie o tom čo sú to peniaze. Toto som naozaj nevedela. Údaje o životnej úrovni a spôsob výmneny sú pre mňa tiež nové, ale veľmi dôležité. Získané informácie získané tu sú pre mňa životne dôležité a ukazujú mi ten správny smer.

A.A., Učtovníčka

Referencia po absolvovaní Oxfordského kongresu pre lídrov

Kocky sú vrhnuté. Veci sa dajú do pohybu a nadstavíme firme smer "Expanzia". Každé školenie prináša nápady. Asi najväčší zisk je kvalita ľudí, iba vtedy bude administratívna technològia fungovať. Inak je to trápenie bez výsledku. Ďakujem a teším sa na spoluprácu.

M.S., Majiteľ firmy Bigon

Referencia po absolvovaní Oxfordského kongresu pre lídrov

Dnešná téma bola veľmi dôležitá, pretože mi objasnila fungovanie organizácie. Pre mňa je dôležité zistenie, že každá organizácia môže fungovať podľa určitých pravidiel ktoré sú univerzálne. Organizačná štruktúra v našej firme bola vytvorená a postupne menená intenzívne bez znalosti poznania princípov ktoré sú overené. Teraz si uvedomujem, že niektoré veci sme robili aj podľa intuície, pomerne dobre. Iné sme naopak hlboko zanedbávali a podceňovali.

F.M. , Majiteľ firmy Legusem

Referencia na ukončený kurz Ako prekonať zvostupy a pády.

Absolvovaním tohto kurzu, som získal riešenie ako správne porozumieť konaniu iných ľudí, ale aj seba samého. Je to perfektná sila vedieť, ako si dokážem pomôcť v komunikácii s iným človekom. Čo ma ale najviac potešilo, že teraz mám údaje aj na správnu výchovu svojej dcéry, a väčšie pochopenie pre manželku. Používaním A-R-K trojuholníku sa dá zvládnuť každé nedorozumenie, problém a tak zlepšovať kľudný a pokojný život.

J.M. , Podnikateľ

Referencia po ukončený kurz Marketing a Ako robiť a vyhodnocovať prieskumy.

Pred nejakým časom som uvažovala, čo budem robiť, lebo výskum v strojárenstve bol minulosťou, grafikou sa zaoberal každý a po rokoch materskej a vedenia domácnosti som ostala vo vákuu. Farma bola síce len hobby, ale bolo to jediné, čo bolo na dosah. Škola formou pokus-omyl bola drahá, ale moja prvotná myšlienka, že jesť treba v každej dobe sa oplatila - hľa, už je to tu....ľudia hľadajú domáce zdravé potraviny. Tu som získala istotu a mnoho užitočných a funkčných pravidiel ktoré naozaj fungujú.

A.M. , Majiteľka firmy Farma Čižatice

Referencia po absolvovaní Oxfordského kongresu pre lídrov

Zistil som ako lepšie riadiť kolektív a ako postupovať pri zvýšení životnej úrovne. Taktiež som sa naučil ako funguje ekonomika, a ako vie množstvo peňazí ovplyvňovať ekonomiku. Tu som zistil aké je dôležité fin.plánovanie, rozdelovanie financíí na podúčty a aké dôležité je mať celkový prehľad o výdavkoch a plánovaných platieb. Čo je ešte dôležitejšie je vytváranie rezervy na horšie časy. Ďakujem

J.G. , Manažér produkcie