Kľúčové údaje o tvorení času v súvislosti dôverou v človeka

Upozornenie. Prihláška je na meno a je neprenosná.