Termíny a témy konferencií 

Kľúčové údaje o tvorení času v súvislosti dôverou v človeka

Dátum: 19.01.2022
Hodina: 08,45 do 16,00
Miesto: Centrum Prosperity s.r.o., Jesenského 17, 036 01 Martin

Čítaj viac!