Termíny a témy konferencií 

CENTRUM PROSPERITY s.r.o.
VÁS POZÝVA NA ODBORNÚ KONFERENCIU:
AKO SPRÁVNE VIESŤ ĽUDÍ, A AKO S TÝM SÚVISIA VZŤAHY NA PRACOVISKU?

Dátum: 22.08.2019
Hodina: 08,30 do 15,30
Miesto: Centrum Prosperity s.r.o., Jesenského 17, 036 01 Martin

Čítaj viac!