Termíny a témy konferencií 

CENTRUM PROSPERITY s.r.o.
VÁS POZÝVA NA SEMINÁR:
Moderné metódy riadenia podnikov
ODTAJNENÉ FAKTY O RIADENÍ PODNIKOV A ĽUDÍ

Dátum: 19.03.2020
Hodina: 08,30 do 15,30
Miesto: Centrum Prosperity s.r.o., Jesenského 17, 036 01 Martin