Termíny a témy konferencií 

CENTRUM PROSPERITY s.r.o.
VÁS POZÝVA NA ODBORNÚ KONFERENCIU:
Ako viesť správne ľudí, a ako s tým súviasia vzťahy na pracovisku?

Dátum: 30.01.2020
Hodina: 08,30 do 15,30
Miesto: Centrum Prosperity s.r.o., Jesenského 17, 036 01 Martin

Čítaj viac!