O L. Ronovi Hubbardovi®

Lafayette Ronald Hubbard (v skratke LRH) je autorom modernej, jednoduchej, praktickej a funkčnej administratívnej technológie, ktorej vybraté časti používa spoločnosť Centrum Prosperity pri riadení organizácie, ako aj pri poskytovaní informácií z administratívne technológie verejnosti na základe súhlasu organizácie WISE, ktorá je oprávnená poskytovať licencie.

LRH bol synom námorného dôstojníka Harryho Rossa Hubbarda a Ledary May Hubbardovej. Narodil sa 13. marca 1911 v meste Tilden v štáte Nebrasca, v USA. Keď mal dva roky odsťahoval sa s rodinou na ranč v blízkosti mestečka Kalispel v Montane a odtiaľ zase do metropoly štátu, do mesta Helena.

Ako malý chlapec na drsnom západe sa naučil veľa o tom ako prežiť vďaka – ako sám povedal, jeho „odvážnemu prístupu, ironickému humoru, kovbojským žartíkom a tendencii zľahčovať aj tie najhoršie a najnebezpečnejšie veci“.

Na koni jazdil už v troch a pól rokoch a následne na to čelil nebezpečenstvu – napríklad svorke kojotou na chrbte kobyly Nancy Hanks. Matka L. Rona Hubbarda bola na svoju dobu výnimočnou osobnosťou. Táto veľmi vzdelaná žena, ktorá pred svadbou s Ronovým otcom študovala na učiteľskom ústave, bola vynikajúco pripravená vzdelávať svojho malého syna. Pod jej vedením sa Ron už v útlom veku naučil čítať, písať a čoskoro živil svoju zvedavú túžbu poznať život cez diela Shakespeara, gréckych filozófov a ďalších klasikov.

Keď otcova kariéra v námorníctve donútila rodinu opustiť Montanu a podniknúť niekoľko ciest po celej zemi, Ronová matka bola opäť po ruke, aby svojmu synovi pomohla dohnať všetko, čo v škole zameškal. A práve v týchto raných rokoch svojho života sa Ron po prvý krát stretol s inou kultúrou, konkrétne s indiánskym kmeňom Černonožcov, ktorí v tej dobe ešte žili v izolovaných osadách na okrajoch Heleny. Medzi jeho priateľov najviac patril starý indiánsky šaman, ktorý ako neskôr napísal, bol vyhnanec a nesmierne zaujímavý človek, skutočný kmeňový čarodejník Černokožcov.... sen malého chlapca“.

Ron rástol pod dohľadom prísneho otca a vzdelanej matky, a jeho zvedavosť po poznaní bola neutíchajúca. Je isté, že tým častokrát narážal na odpor tých, čo nechceli aby vedel. Už v mladom veku podnikal výpravy za poznaním. Hľadal odpoveď na otázku, kto je vlastne človek? Prečo nedokáže žiť šťastný život? Kto, a čo mu v tom bráni? Nakoniec na to prišiel. V roku 1950 vydal knihu Dianetika, moderná veda o duševnom zdraví, v ktorej objasnil pôvod všetkých ľudských trápení.

Od tejto doby sa to mohol dozvedieť každý človek na planéte ZEM. Aby ľudia mohli získavať tieto informácie po celom svete, založil organizácie, ktoré toto posolstvo šíria dodnes. Jeho objav nebol založený na názore ale na vedeckých faktoch. Úplne prirodzene v roku 1954 ako pokračovateľka Dianetiky bola založená Scientologická cirkev – dá sa povedať náboženská organizácia, založená na preskúmaných faktoch.  Samotné slovo by sa dalo volne vyložiť ako “scio” veda, vedomosti a “logos” vedieť, rozumieť, či rozumieť vedomostiam. Čiže cirkev, ktorá rozumie tomu, ako môžeme skutočne poznať život na základe overovania faktov. Nie je to dogma ani príkaz, že má niekto v niečo veriť bez overenia. Je to racionálna, precízna, trpezlivá práca, ktorá je odmenená správnym a fungujúcim výsledkom, a týka sa podstaty života ľudí na ZEMI.

Pomocou Scientológie sa dokáže človek veľmi dobre naučiť čokoľvek. Napríklad rozumieť matematike, prírodovede, medicíne, fyzike, astronómii, botanike, kultúre, umeniu, maľbe, sochárstvu, herectvu, biochemike, poľnohospodárstvu, strojárenstvu, gastronómii, hotelierstvu a mnohým ďalším ľudským odborom.  Scientológiu by nemal nik chápať ako niečo, čomu by mal bezvýhradne veriť.

Človek by mal roumieť tomu, že L. Ron Hubbard spísal pre verejnosť o živote nás všetkých to, čo pozoroval on na základe osobného výskumu. Nie sú to jeho názory. Je to precízne vypracovaný výskum faktov, ktoré popísal a dnes ich môže čitateľ čítať z kníh alebo počúvať ako CD nahrávky z jeho prednášok. Každý by si mal všetko, čo od neho študuje  overiť v praxi a používať to, čomu rozumie a čo mu funguje.

Každý môže takto prísť na to, čo je a čo nie je pravda pre neho. Pán Hubbard nechcel aby sme slepo prijímali jeho výskum ako dogmu a jeho brali ako autoritu. Sám sa považoval za jedného z nás, a mnohí ho dnes vďaka jeho práci pre ľudstvo, považujú za najväčšieho osobného priateľa.