O WISE®

V 70-tych rokoch bol oficiálne založený nenáboženský World Institute od Scientology Enterprises (Svetový inštitút scientologických podnikov -  skratka WISE). Inštitút bol založený ako členská organizácia pre scientológov, ktorí v tom čase používali administratívnu, etickú technológiu od L. Rona Hubbarda na komerčné účely.

Toto bolo prvý krát, kedy  scientológovia získali organizáciu, ktorá bola výhradne určená na to, aby pomáhala používať administratívne princípy.

Tým, že táto členská organizácia bola založená s jej vlastnými službami sa dosiahlo, že došlo k jednoznačnému rozlíšeniu medzi komerčnými a duchovnými snahami scientológov.

Členstvo vo WISE expandovalo v nasledujúcich rokoch po celom svete. Jediným rozhodujúcim faktorom, ktorý doviedol scientológov k tomu, aby sa táto organizácia zrodila bolo, že administratívna technológia od L. Rona Hubbarda bola funkčná, a bol o ňu veľký záujem. Táto organizácia pobádala a vítala tiež podnikateľov akéhokoľvek náboženského, etnického a kultúrneho pozadia.

Z uvedeného dôvodu sa členstvo vo WISE rozšírilo medzi všetkých podnikateľov s rovnakým cieľom. Cieľom bolo a je vytvorenie etickej a duševne zdravej civilizácie s podporou zavedenia administratívnej technológie L.Rona Hubbarda.

Dnes táto dôležitá skupina pomáha tisíckam podnikov v každej krajine na Zemi dosiahnuť novú úroveň spolupráce, porozumenia a produktivity.

>> Linka WISE Int <<