Koho podporujeme

A. Občianske združenie Vzdelanie a Prosperita, o.z.

Cieľom  združenia Vzdelanie a Prosperita je zavedenie vyšších etických princípov do podnikania ako aj bežného života na Slovensku aj v Čechách.

B. Občianske združenie CCHR Slovensko

http://www.cchr.sk/

 

Cieľom CCHR Slovensko je odhaľovanie nebezpečných praktík psychiatrie na Slovensku a šírenia osvety medzi verejnosť o tom, čo robí psychiatria.

C. Celosvetovú kampaň Cesta ku šťastiu, ktorá šíri 21 morálnych pravidiel do spoločnosti za účelom obnovenia pravidiel, ktoré vedú jednotlivca aj skupiny k šťastnejšiemu životu.

D. Občianske združenie Slovensko bez drog

Cieľom tohto združenia je prinášať pravdivé informácie o drogách, a ich účinkoch na ľudský organizmus.