Personalistika – musí byť manažovanie drina?

shutterstock_24057100

Personalistika

Napísané pre časopis autoEXPERT 19.5.2015
Autorka odborného článku Bc. Svetlana Műllerová

MÁ ŠÉF ŠANCU ZEFEKTÍVNIŤ PERSONÁL?
MUSÍ BYŤ MANAŽOVANIE DRINA?

Mnohí vedúci pracovníci sú rozladení zo svojich pracovníkov. Častokrát sú vyčerpaní z toho, že im musia opakovať, čo majú urobiť. Nič nie je príjemné ani na tom, že organizácia musí zaplatiť pracovníkovi mzdu aj keď pracovník nepodal výkon, aký mal.

Dá sa vôbec niečo urobiť s takouto situáciou? Je možné naučiť pracovníkov pracovať tak aby pracovali kvalitne, efektívne a odovzdali prácu v stanovenom čase?

Odpoveď je – ÁNO, je to možné. Pracovníci môžu podávať vyšší výkon pod správnym vedením. Kto v skutočnosti môže najviac ovplyvniť ich výkon je nadriadený.

– Prvým predpokladom, že bude pracovník výkonný a efektívny je, že bol nájdený správny
pracovník na danú prácu.

– Druhým predpokladom je, že bol pracovník správne informovaný o tom, čo sú jeho
povinnosti, kde sa nachádza jeho pozícia v rámci podnikovej štruktúry a následne bol
kvalifikovane zaškolený.

– Tretím predpokladom je, že bol pracovník dostatočne informovaný o cieľoch podniku,
páčili sa mu a rozhodol sa, že ich chce napĺňať s ostatnými kolegami.

Je to podobné ako so stavbou domu. Ak nepostavíme dom na pevné základy, bude nestabilný a môže sa zrútiť.

Ak preskočíme tieto základné tri kroky, nemôžeme očakávať dobrý výsledok, iba ak by sme náhodou získali génia, ktorý namiesto toho aby bol vedúcim sa rozhodol z nejakého zaujímavého dôvodu, že chce byť podriadeným. Ale toto sa deje vo veľmi malej miere.

Prečo v skutočnosti nepodávajú podriadení požadovaní výkon je chyba v príjme na daný post, v správnom zaškolení a neskôr v zanedbanom doškoľovaní. Ďalej nemalú chybu zohráva právna ochrana, správne zorganizovanie práce, nastavenie merania produktivity súvisiace so spravodlivým odmeňovaním, vybudované obchodné a marketingové oddelenia, ktoré zabezpečujú dopyt po výrobkoch a službách. Ak toto celé nie je podporované zdravým finančným plánovaním, nemôžeme očakávať dobré výsledky od pracovníkov.

Ako sa hovorí – „ryba smrdí od hlavy“.

Ak chceme mať kompetentných pracovníkov nesmieme zabudnúť na to, že im musíme pomáhať pozorovať veci také aké sú v reálnom čase keď sa odohrávajú. Taktiež ich musíme doškoľovať v tom, čo spozorovali, že robia zle, aby s tým prestali a to, čo spozorovali, že robia dobre, aby ešte vylepšili. A nesmieme zabudnúť na to, že personál musíme aj trénovať. Nestačí získať len odborné vedomosti, musíme pracovníkov aj trénovať na danú prácu. Presne tak ako sa napríklad futbalisti trénujú na zápas. Čím menej tréningu, tým menej výhry.

Ak si niekto nenájde čas na to, aby naučil ostatných byť profesionálmi v ich oblasti, a ak niekto nemá nad oblasťou, ktorú riadi kontrolu, nebude môcť nikdy dosiahnuť výkon, ktorý mu prinesie pocit istoty, bezpečia, zdravia a prosperity.

Horúčkovitá práca, stres, reptanie a nevýkonnosť je len výsledkom nesprávneho organizovania.

Možno si niekto z Vás pri čítaní týchto riadkov položí otázku. Ako to mám všetko stihnúť? Kto to má celé urobiť? Kto to všetko bude platiť? A tiež to možno uzavriete slovami, že sú to len teórie. Dobre sa hovorí tomu, kto to nemusí robiť. Áno, veľmi často  tieto úvahy počúvame na začiatku keď začíname doškoľovať lídrov v ich práci. Nakoniec však tieto úvahy vymiznú potom ako postupne začne nadriadený zavádzať systém do praxe, a vidí ako to akumuluje zvýšené príjmy a poriadok.

Nič z toho, čo je tu uvedené nie je zložité ani ťažké. V prvom rade stačí chuť na ZMENU. Toto je to najdôležitejšie pri manažovaní personálu. A potom už ide všetko oveľa ľahšie. Každý človek v akejkoľvek profesii má len dve možnosti, buď sa zdokonaľuje alebo upadá.

Keďže líder musí byť stále o niečo schopnejší ako sú jeho podriadení, nesmie si dovoliť zaostať, inak ho ostatní predbehnú.

Položte si otázku. Kto má rád nekompetentných vedúcich?

Autorka: Bc. Svetlana Műllerová
spolumajiteľka a školiteľka Centra Prosperity
vzdelávacej spoločnosti pre lídrov

Spoločnosť pôsobí od roku 2002 v Slovenskej a Českej republike a poskytuje informácie o moderných metódach riadenia vypracovaných na základe administratívnej technológie skvelého, celosvetovo uznávaného manažéra L.Rona Hubbarda©.

Napíšte komentár

* Povinné údaje