Základy vedůcého pracovníka

  • Za 6 dni si môžete overiť, či vykonávate správne prácu lídra
  • Za 6 dní sa môžete naučiť, čo má naozaj mať vo svojej kompetencii schopný líder
  • Za 6 dní sa naučíte, čo je skutočným kľúčom k tomu, aby firma expandovala a mala rastúce zisky pod správnym vedením

1-6215689-600Ako to je vlastne s tými, ktorých voláme lídri? Prečo práve oni sú tými “vyvolenými”, ktorých ostatní rešpektujú a upierajú na nich obdivne zrak? No je takto!

Sú to hlavne ľudia, ktorí sa rozhodli, že chcú byť zdravý a bohatý, a žiaden iný variant nepripúšťajú.

Majú dostatok energie, aby napĺňali svoje ciele, idú za nimi a ostatní sa k ním radi pridávajú. A ako je možné, že nie všetci z tých, ktorí sa takto rozhodli dokážu byť skutočnými lídrami, vtedy keď to chcú? Uvedieme Vám príklad. Jeden mladý človek, ktorý sa rozhodol vybudovať veľkú firmu, kde bude pracovať veľa pracovníkov jedného dňa začal. Mal myšlienku, najal si pracovníkov a peniaze sa začali sypať. Svet bol pre neho utešeným miestom. Ostatní pracovali a on im len ukazoval stále smer kadiaľ majú ísť. Ach, bola to pre neho nádherná doba. Potom zrazu prišla situácia, kedy jeho najlepší výkonní pracovníci povedali, že keď im to takto dobre ide, prečo by nemohli aj oni mať svoje vlastné firmy. Odišli a založili si svoje vlastné firmy. Po čase sa niektorí vrátili  s tým, že samým sa im už tak nedarí. Mladý vodca prijal späť uprchlíkov a nová expanzia nastala znovu pre všetkých. Keďže čert nespí, zmenila sa politická situácia v krajine. To, čo platilo prestalo platiť. Zrútila sa ekonomika vybudovaná predchádzajúcimi politickými kádrami, a všetci mohli začať nanovo. Mladý vodca, však nestrácal nádej. Vydal ďalšie pokyny. Do cesty sa mu ale postavili ďalšie bariéry v podobe skrytých nepriateľov, ktorí mu našepkávali aby sa spojil s “mocnými”. Keďže si nebol istý v novej situácii, ponuku prijal. Jeho navrátení junáci sa pridali k ešte mocnejším ako bol on, a on prišiel o všetko. Čo mu nakoniec zostalo? Iba zdravý rozum a sila vodcu, a rozhodnutie že ešte raz vybuduje silnú prosperujúcu spoločnosť, ale už na pevnejších základoch. Začal sa učiť základné pravidlá, na čo všetko nesmie vodca zabudnúť a pokračoval ďalej. Dnes riadi novú, úspešnú, expandujúcu a prosperujúcu spoločnosť.

Prihláste sa na kurz “Základy vedúceho pracovníka” teraz!

prihlásiť sa hneď

Aby ste vy neprepásli šance na úspech alebo predišli stagnovaniu alebo pádu, naštudujte si tiež kurz “Základy vedúceho pracovníka”. Môžete sa utvrdiť v tom, čo robíte dobre, a tiež sa pozrieť na to, ktoré atribúty vodcu vám ešte chýbajú. Získať tým môžete veľa istoty a bezpečia a dobrý pocit, že idete správnym smerom.

Základná cena kurzu “Základy vedúceho pracovníka” bez štipendia spolu s kurzovým materiálom s DPH: 1 950,00 €

Ak kurz nenaštudujete teraz vystavujete sa riziku:

  • že nebudete poznať kľúčové pravidlá, ktorými sa riadi vodca a zbytočne sa spomalíte alebo zastavíte v postupe za cieľom
  • že niekto iný preberie vládu nad firmou, ktorú ste budovali
  • že pracovníci nebudú fungovať tak, ako by mohli pod vašim kompetentnejším riadením

Nemyslite si, že sa vás to netýka lebo teraz vám „ide karta“, a že to budete potrebovať potom keď sa vám prestane dariť. Máme pre vás smutnú správu. Potom..., býva neskoro. Najlepšie je pracovať na sebe vtedy, keď sa vám darí. Vtedy máte čas aj peniaze.

Kurz je určený pre šikovných, schopných a odvážnych majiteľov všetkých firiem bez rozdielu veľkosti firmy.

Prihláste sa na kurz “Základy vedúceho pracovníka” teraz!

prihlásiť sa hneď

Referencia:  

Kurz „Základy vedúceho pracovníka“ mi otvoril vo veľa veciach oči. Pomohol mi uvedomiť si, že robím zle veci ja, a podriadení reagujú iba tak, ako im ja dávam príkazy. Už sa teším, ako poznatky z kurzu zavediem do praxe.

- I.M.

Záväzná prihláška