Základy organizovania firmy

  • Za 5 dní sa naučíte ako máte zorganizovať organizáciu tak, aby hladko fungovala.
  • Za 5 dní sa naučíte ako máte rozdeliť funkcie medzi ľudí.
  • Za 5 dní sa naučíte ako máte zadávať úlohy pracovníkom, aby ich boli schopní vykonať.
  • Za 5 dní sa dozviete, ktoré činnosti chýbajú vo vašej firme, a prečo vám to nejde tak, ako by ste chceli, a ako to môžete napraviť.

1-11576438-600“Skúšal som vytvoriť “pavúka” (pozn. redakcie – organizačnú štruktúru). Potom som vytvoril ďalšieho a ani podľa jedného mi to nefungovalo dobre, tak som sa na to vykašľal a nechal to tak ako to je”. Poznáte niekoho kto takto pred vami hovoril? Alebo ste to boli aj vy? Nuž návodov ako zorganizovať organizáciu je veľa, ale len jeden funguje. Existuje jeden indikátor, kedy môžete hneď vedieť, že organizácia klesá ku dnu. V takejto organizácii začne manažment hrať takzvanú hru “škatule, škatule hýbte sa”! Zrazu môžete vidieť ako sa sťahujú pracovníci z jednej kancelárie do druhej, pretože menia posty a keď ani takto to nevyhovuje, tak znovu vidíte presun pracovníkov a pohyb v kanceláriách. Táto hra však nefunguje a o chvíľu je na konte stále menej a menej peňazí.

Manažéri takýchto firiem nevedia, že posty zostávajú vždy stabilné, a sú vždy na jednom určenom mieste.

Nuž, ale kto má v obľube chaos, bude ho vytvárať, aby ho mohol mať dostatok. Že sa z toho všetci zrútia taký manažér nevidí a nikdy to ani nezbadá. Vždy nájde vinníka, ale ON to nebude. Najlepšie sa všetko hádže na neschopnosť pracovníkov, zákazníkov alebo na štát. V skutočnosti to však je neschopnosť manažéra.

Poznáme ale majiteľov, ktorí si urobili vo svojich organizáciách poriadok. Jeden z nich už pri štúdiu zbadal, že novým zorganizovaním firmy ušetrí desiatky tísic eur.  Mnohí ďalší pochopili, že musia zaviesť systém, a do systému začať rozdeľovať pracovníkov a začať naberať a kvalifikovať aj nových, a tým vytvoriť stabilnejšiu firmu. Na organizovaní naozaj nie je nič zložité.

Bohužiaľ, ak to správne nezorganizujete, budete stále len hasiť a nutnosť hasenia bude stále narastať. Nakoniec budete mať vyhorených, unavených lídrov, ktorí sa tešia na dôchodok. A nastupujúca generácia len prevezme žezlo zmätkov, pokiaľ sa teraz neurobí náprava.

Prihláste sa na kurz “Základy organizovania firmy” teraz!

prihlásiť sa hneď

Keď naštudujete kurz “Základy organizovania firmy”, a je jedno, či podnikáte 25 rokov alebo rok, a či máte 5 alebo 5 000 pracovníkov, budete vidieť s akou ľahkosťou to môžete robiť. Budete vedieť, ktoré činnosti majú nasledovať jedna za druhou, a budete spokojný z toho, aký prehľad môžete máť nad jednotlivými činnosťami. Vaša únava a zodpovednosť za všetkých sa stratí. Taktiež budete vedieť ako musíte kvalifikovať personál, aby podával výkon a neprestal. Budete vedieť aký pomer pracovníkov máte udržať medzi administratívou a produkciou. Zistíte tiež, ktoré divízie a činnosti chýbajú vo vašej organizácii a čo brzdí produkciu a zisky.

Základná cena kurzu “Základy organizovania firmy” bez štipendia spolu s kurzovým materiálom s DPH: 2 808,00 €

Ak kurz nenaštudujete teraz vystavujete sa riziku:

  • že vaša organizácia nebude hladko fungovať a vy budete musieť žiť v strehu a hasiť
  • že budete musieť zbytočne naberať úvery, alebo sa nechať dotovať, alebo žiadať o daňové úľavy od štátu
  • že stratíte výhodu na trhu

Nemyslite si, že sa vás to netýka lebo teraz vám „ide karta“, a že to budete potrebovať potom keď sa vám prestane dariť. Máme pre vás smutnú správu. Potom..., býva neskoro. Najlepšie je pracovať na sebe vtedy, keď sa vám darí. Vtedy máte čas aj peniaze.

Kurz je určený pre šikovných, schopných a odvážnych majiteľov všetkých firiem bez rozdielu veľkosti firmy.

Prihláste sa na kurz “Základy organizovania firmy” teraz!

prihlásiť sa hneď

Referencia:  

Najlepší kurz v rámci podnikateľskej činnosti, ktorý som doteraz absolvoval.

Spoznal som základnú organizačnú štruktúru – ORG BOARD – jej správne rozdelenie. Zistil som, aké je dôležité organizovanie. Naučil som sa stanoviť hodnotný konečný produkt. Naučil som sa základné pravidlá a princípy správneho fungovania organizácie. Pochopil som dôležitosť týchto informácií pre napredujúce vedenie organizácie.

- V.K.

Záväzná prihláška