Vzorce pre úspešné podnikanie

1-34919557-600Ako to beží v bežnom podnikateľskom svete? Jeden človek spozoruje, že niekomu sa raz darí a raz nie. Toto povie inému a ten to rozšíri medzi ostatných a zrazu vznikne fáma, že iba takto to je. Jednoducho zovšeobecí, že v podnikaní je to tak, že sa riadi sinusoidou. Raz to ide, a raz nie. A keď to nejde, treba počkať a ono to zase začne ísť. Niektorí sa však toho hore už nedočkajú a skončia. Potom sa pokúsia znovu o niečo. A znovu vystúpajú hore, padnú dole a skončia. A takto to skúsia ešte raz a ešte raz až úplne skrachujú. Iba malej skupinke sa podarí udržať sa dlhodobo. Títo šťastlivci “porozumeli” tomu, že život neplynie náhodou. I keď text pesničky od Ježka, Wericha a Voskovca “Život je jen náhoda” s chytľavou melódiou by nás mohol zviesť k omylu, mali by sme zostať voči fámam a ilúziám odolní.

Život nie je náhoda! Má svoje presné pravidlá, podľa ktorých sa dá riadiť.

Tí, ktorí sa dokážu nejako intuitívne týmito pravidlami riadiť zostávajú hore dlhšie ako ostatní aj napriek tomu, že všetko okolo nich prebieha ako na rozbúrenom mori. Čím to je, že sa títo “šťastlivci” vedia udržať a neprestávajú rásť? Hlavne majú dlhodbý cieľ, chuť ho naplniť a držia zámer. A nemyslite si, že aj títo, schopní nemajú ťažké časy, pretože oni tiež poznajú len časť pravidiel, ktoré dokázali odpozorovať, a ešte stále ich chráni aj sociálna politika. Čo sa však stane s nimi potom keď sa zmenia ekonomické a politické trendy? Neraz sme to už videli v dejinách. Jednoducho padli a niet ich. Zmizli veľké civilizácie, tak prečo by mala zostať nejaká malá firma s 10 000 pracovníkmi v porovnaní s civilizáciou ako bola napríklad rímska ríša.

Prihláste sa na kurz “Vzorce pre úspešné podnikanie” teraz!

Ako to však môžete urobiť správne?

Ako môžete vy a vaša firma zachovať existenciu na viac ako jedno pokolenie, alebo ako ju môžete predať?

No tým, že naštudujete kurz “Vzorce pre úspešné podnikanie”. Tu sa dozviete, čo presne musíte urobiť, aby váš zisk išiel neustále hore. Tiež budete vedieť, čo presne musíte urobiť v čase, keď pracovníci nepodávajú výkon, a na základe čoho ich máte odmeňovať. Budete vedieť, čo máte urobiť keď niekto vyvolá ekonomickú alebo politickú krízu. Budete môcť predvídať a zmeniť neodvratný “osud”. Ešte stále neveríte, že to je možné?

Základná cena kurzu “Vzorce pre úspešné podnikanie” bez štipendia spolu s kurzovým materiálom s DPH: 1 429 €

Ak kurz nenaštudujete teraz vystavujete sa riziku:

Nemyslite si, že sa vás to netýka lebo teraz vám „ide karta“, a že to budete potrebovať potom keď sa vám prestane dariť. Máme pre vás smutnú správu. Potom..., býva neskoro. Najlepšie je pracovať na sebe vtedy, keď sa vám darí. Vtedy máte čas aj peniaze.

Kurz je určený pre šikovných, schopných a odvážnych majiteľov všetkých firiem bez rozdielu veľkosti firmy.

Prihláste sa na kurz “Vzorce pre úspešné podnikanie” teraz!

Referencia:  

Už v názve kurzu sa hovorí o účele a cieli tohto kurzu. Pre mňa bol prínosom a to hlavne v informáciách o kondíciách a vzorcoch kondícií, ktoré hovoria, ako a čo robiť keď sa ocitnete v bezvýchodiskovej situácií, aby ste z toho vyšli cestou k úspechu. Ďalej ma zaujali hlavne informácie k téme „Prečo organizácie zostávajú malé“ a ako sa to dá zmeniť. Prínosné boli aj informácie v časti „Odmeny a tresty“, ktoré jasne definujú chyby a ich nápravu pri odmeňovaní zamestnancov.

- V.K.

Záväzná prihláška