Kniha + DVD a konzultácia „Problémy práce“

Anotácia

Život je zo siedmich desatín práca, z jednej desatiny rodina, z jednej desatiny politika a z jednej desatiny odpočinok. Táto filmová prezentácia je založená na knihe Problémy práce od L. Rona Hubbarda.

DVD „Problémy práce“ obsahuje nadradené princípy a zákony, ktoré sa vzťahujú na všetky naše snahy a problémy súvisiace s prácou. Sú to objavy, ktoré odhaľujú samotnú podstatu týchto problémov a vysvetľujú základnú štruktúru života samotného.

KÚPTE TERAZ! JEDINEČNÁ PRÍLEŽITOSŤ OSOBNEJ KONZULTÁCIE ZA 46 € (+BONUS KNIHA A DVD).

Novinka!

Pre majiteľov firiem a vrcholový manažment sme pripravili novinku.

Ak chcete ako majiteľ firmy vedieť o Vašej práci viac ako ju zvládať pohodlnejšie, prečítajte si užitočné návody v knihe Problémy práce a prehrajte si DVD. V knihe aj v dokumentárnom filme nájdete množstvo užitočných návodov ako riešiť vyčerpanosť, ako udržiavať vzťahy, ako čeliť rôznym vonkajším tlakom.

Špeciálne len pre Vás je pripravená osobná konzultácia na základe vypracovania 3 testov, ktoré Vám ukážu, na ktoré oblasti by ste sa mali v živote viac zamerať, aby ste boli úspešnejší.

Špeciálne pre Vás si Váš osobný konzultant vyhradí čas, aby ste mohli klásť otázky, na ktoré hľadáte odpovede.

Špeciálne pre Vás bude v Centre Prosperity vyhradený nerušený priestor, kde môžete aspoň na chvíľu byť stredbodom pozornosti len VY.

Kúpte si teraz knihu a DVD Problémy práce, prečítajte si v nej uvedené zaujímavé prínosné údaje a objednajte si termín na osobnú konzultáciu, ktorý Vám bude vyhovovať.

Teší sa na Vás tím Centra Prosperity

Píšte na asistent@centrumprosperity.sk. Volajte na +420 0948 306 668.

Kniha má osem kapitol:

 • 1. Kapitola prvá - Od čoho závisí udržanie si pracovného miesta?
 • 2. Kapitola druhá - Zvládanie zmätkov vo svete všedných dní
 • 3. Kapitola tretia - Je práca nevyhnutná?
 • 4. Kapitola štvrtá - Tajomstvo výkonnosti
 • 5. Kapitola piata - Život ako hra
 • 6. Kapitola šiesta - Afinita, realita a komunikácia
 • 7. Kapitola siedma - Vyčerpanie
 • 8. Kapitola ôsma - Človek, ktorý má úspech

Nejde tu teda len o technológiu, ktorá prináša stabilitu na pracovisko, ale aj o „zázračné“ procesy, ktoré vracajú radosť do celého života. Pretože toto je Scientológia.

Scientológia: systém usporiadaných axióm, ktoré riešia problémy ducha, života a myslenia, vyvinutý L. Ronom Hubbardom prostredníctvom aplikácie metodológie exaktných vied na humanitné odbory.

Slovo Scientológia pochádza z latinského scio (znalosť v plnom zmysle slova) a gréckeho logos (štúdium niečoho). Scientológia je ďalej definovaná ako štúdium a zvládanie ducha vo vzťahu k sebe samému, vesmírom a ostatnému životu.

 

Film Problémy práce bol 1.6.2011 ocenený za svoje výnimočné majstrovstvo a prínos v kategórii vzdelávacích a inštruktážnych dokumentov filmovou cenou Indie Fest Award of Merit.

O dva týždne neskôr 13.6.2011 bol ocenený prestížnou Telly Award v kategórii charitatívne a dobročinné filmy za svoju unikátnosť.

Čomu viac porozumiete keď si pozriete tento film?

 • Anatómii zmätku – a ako sa rieši
 • Doktríne o stabilnom údaji – najzákladnejšom zákone o práci a živote
 • Anatómii kontroly – a ako zmeniť „zlú kontrolu“ na dobrú
 • Tajomstvu výkonnosti
 • Najzákladnejšej zložke života – afinite, realite a komunikácii
 • Osmym dynamikám – a ako je možné porozumieť životu tým, že ho rozdelíme na osem základných častí
 • Základnej príčine vyčerpania, spolu s veľmi silným scientologickým procesom, ktorý vám navráti energiu mladosti

Nájdete tu teda nielen technológiu na nastolenie stability a istoty vo vašej práci, ale aj zázračné cvičenia na navrátenie radosti a energie do celého vášho života.

Referencia

Objednajte si ešte dnes knihu + DVD Problémy práce.
To, čo sa naučíte, vám uľahčí prácu a ušetrí veľa síl