DVD „Cesta ku šťastiu“

Anotácia

Sprievodca k lepšiemu životu založený na zdravom rozume. „Keď človek neprežíva, nemôže zažívať radosť ani šťastie. Snažiť sa prežívať v chaotickej, nečestnej a všeobecne nemorálnej spoločnosti je zložité.“

Toto je podstata rozumného sprievodcu založeného na zdravom rozume. Cesta ku šťastiu od autora L. Rona Hubbarda obsahuje 21 pravidiel, ktoré sa vzťahujú na ľudí akejkoľvek rasy, kultúry alebo vyznania. Cesta ku šťastiu je teraz morálnym kompasom pre takmer 100 miliónov ľudí. Toto vydanie sfilmovanej knihy obsahuje kompletný text Cesty ku šťastiu, ktorý vizuálne zobrazuje jednotlivé príbehy zakomponované do filmu.

Pre každého, kto chce žiť lepší život je dobré si pripomenúť základné ľudské pravidlá, ktorými sa riadi život. Tieto princípy, ktoré vieme, ale sa nimi častokrát neriadime, sú tými, ktoré pripomínaním zachránili život mnohým ľuďom po celom svete. V niektorých oblastiach sveta, pomohli zastaviť kriminalitu až do výšky 90 %. Na Slovensku v obci Jasov bola kriminalita v spolupráci s políciou a obcou znížená o 40% v rokoch 2009 -2010.

Čo si môžete pripomenúť ak si pozriete tento film?

 • Čo to je šťastie
 • 1. pravidlo - starajte sa o seba
 • 2. pravidlo – buďte striedmy
 • 3. pravidlo – nebuďte promiskuitný
 • 4. pravidlo – dávajte deťom lásku a pomáhajte im
 • 5. pravidlo – ctite svojich rodičov a pomáhajte im
 • 6. pravidlo – dávajte dobrý príklad
 • 7. pravidlo – snažte sa žiť v pravde
 • 8. pravidlo – nevraždite
 • 9. pravidlo – nerobte nič nezákonné
 • 10. pravidlo – podporujte vládu, ktorá je vytvorená a koná v záujme všetkých
 • 11. pravidlo – neubližujte ľuďom dobrej vôle
 • 12. pravidlo – chráňte a zlepšujte svoje prostredie
 • 13. pravidlo – nekradnite
 • 14. pravidlo – buďte dôveryhodný
 • 15. pravidlo – plňte si svoje záväzky
 • 16. pravidlo – buďte pracovitý
 • 17. pravidlo – buďte kompetentný
 • 18. pravidlo – rešpektujte náboženské presvedčenie druhých
 • 19. pravidlo – snažte sa zaobchádzať s ľuďmi tak, ako by ste chceli, aby zaobchádzali oni s vami
 • 20. pravidlo – prekvitajte a prosperujte
 • Epilóg

Nájdete tu teda nielen technológiu na nastolenie stability a istoty vo vašej práci, ale aj zázračné cvičenia na navrátenie radosti a energie do celého vášho života.

Objednajte si ešte dnes DVD Cesta ku šťastiu. To, čo si pripomeniete a začnete znovu používať vás urobí šťastnými