EKONOMIKA KLESÁ, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE SA ZHORŠUJE.
ZíSKAJTE NÁVOD, AKO ZVÝŠIŤ ZISK, A UPEVNIŤ ISTOTU V ORGANIZÁCII.

Upozornenie. Prihláška je na meno a je neprenosná.