Ako správne rozdeľovať peniaze a zostať solventný. (Len pre absolventov kurzov a prednášok Centra Prosperity)

Milí priatelia.

Vitajte v časti aktuálne semináre, kde sme pre vás – absolventov služieb Centra Prosperity pripravili výnimočný seminár, ktorý vás znovu oživí, ukáže ešte raz, a keď bude treba tak ešte raz ako správne rozdeľovať peniaze tak, aby ste zostali dlhodobo solventní a mohli ste prosperovať aj v časoch keď sa všeobecne nedarí firmám dobre.

Byť solventní si mnohí často predstavujete tak, že máte peniaze na to, aby ste pokryli vaše záväzky bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú financie. Takže veľakrát, ako vieme z praxe, pochádzajú z pôžičiek alebo dotácií.

My však nehovoríme o solventnosti, ktorá len pokrýva záväzky pričom neberie do úvahy zdroj príjmu. My hovoríme o solventnosti, ktorá je typická tým, že vo firme je vyšší príjem ako výdaj a tým sa vytvorí solventnosť – platbyschopnosť, a vytvoria sa aj rezervy.

Mnohým sa vám môže zdať tento model v spoločnosti, v ktorej žijete, nemožný. A na prvý pohľad to naozaj vyzerá byť nemožné. Keď však po gradiente začnete používať pravidlá, ktoré v tomto svete nestanovuje malá skupina ľudí, ktorí sa snažia ovládnuť celý svet, ale riadite sa pravidlami zdravého rozumu, tak postupne naberiete takú silu, o ktorej ste ani netušili, že ju máte.

Je úplne jedno či ste veľká alebo malá firma, a či obchodujete s poľnohospodárskymi plodinami, strojmi, alebo predávate a servisujete automobily, alebo predávate počítače alebo ste upratovacia firma, predávate zdravú výživu alebo predávate čistiace potreby. Je to naozaj jedno, o aký druh činnosti ide. Zdravý rozum je našťastie možné použiť na všetko bez výnimky.

Keďže aj s Karolom pracujeme s administratívnou technológiou od roku 1998 a pracovali sme s mnohými majiteľmi firiem za posledných 25 rokov, videli sme a zažili mnohé.

Tak ako je pre stroj potrebná energia v podobe nafty, benzínu, elektriky…, pre človeka a pre firmu je nevyhnutná energia v podobe peňazí. Ak by ste do stroja naliali benzín alebo naftu na iné miesto ako do nádrže, tak by vám stroj nefungoval a nezačal pracovať.

S peniazmi – energiou to je rovnaké. Ak ich dávate tam kde ich dať nemáte, tak nebudete solventní. Napríklad ich dávate pracovníkom, ktorí namiesto toho aby produkovali predajné vysokokvalitné produkty včas, chodia do práce pravidelne a na dohodnutý čas, tak ako sa kedysi naučili chodiť do školy, v rámci povinnej školskej dochádzky, ale ich výsledky sú mizerné.

V tomto seminári vám chceme pripomenúť a rozšíriť o ďalšie informácie fakty, ktoré sa týkajú peňazí, a pomôcť vám urýchliť cestu k solventnosti tak ako má byť správne porozumená. Príjmy musia byť vyššie ako výdaje.

Požičané peniaze vytvárajú u človeka a firmy psychózu. A psychóza je chorobný stav.

Neustále sa navracať do minulosti a nehýbať sa do budúcnosti je dnes stav považovaný za úplne normálny a akceptovaný. Aké riziká, ktoré sú s ním spojené si majitelia uvedomujú až vtedy, keď banka alebo veriteľ začnú tlačiť na ich vrátenie v čase, keď sa zmenia svetové trendy, čo je dlhoročný základ celosvetovej bankovej stratégie.

Nechceme vám pomáhať tak, že sa úplne odstrihnete od bánk, ale po gradiente začnete znižovať záťaž, a postupne sa dostávať do stavu, ktorý je vyššie nad kondíciou NEEXISTENCIA.

Odporúčame všetkým, ktorí ešte stále neveria, že sa to v tomto svete dá, aby sa pozreli ako dnes fungujú organizácie po svete, ktoré sú riadené čisto na základe pravidiel, ktoré popísal L.R.Hubbard v adminisratívnej technológii.

Ani jedná z týchto organizácií nie je napojená na čerpanie úveru z bánk. Práve naopak, banky sú radi, že účty týchto organizácii môžu spravovať. Týmto netvrdíme nič zlé o bankách, len ukazujeme, že je možné pracovať a rozdeľovať peniaze tak, že vám budú generovať ďalšie peniaze, a vy budete v bezpečí.  A nielen to, váš život bude oveľa radostnejší a nezáleží na tom ako šťastní ste dnes. Tiež vám to prinesie väčšiu duševnú a fyzickú pohodu.

Tak čo, ideme znovu pracovať? Sme pripravení vám ukázať veci, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

Teraz je čas pokročiť ďalej.

Upozornenie:

Seminár nie je obyčajná prednáška, kde len niekto niečo prednáša, ale seminár je spôsobom ako niekomu odovzdať informácie a zároveň s ním počas seminára pracovať, aby si ako účastník seminára mohol získané údaje aj prakticky overiť, a niečo sa priamo na seminári naučiť. Na seminári je oveľa živšia a uvoľnenejšia komunikácia spojená s praktickými ukážkami vhodnými pre okamžité použitie.

Keďže peniaze sú energiou, ktorá poháňa celý svet k životu a život má byť zábavný, radostný a bez bolestí je v skutku nevyhnutné vedieť o nich niečo viac ako sa dá naučiť v škole, v tlači alebo od kamarátov alebo bolestne z praxe.

V praxi to nejeden krát vyzerá nasledovne:

 • Rozdeľovanie peňazí nebýva vždy pod kontrolou človeka, a preto sa častokrát dostáva do situácie, že musí zvažovať komu skôr zaplatiť.
 • Veľakrát človeku chýba aj schopnosť určiť čo je potrebné zaplatiť ako prvé, a čo je potrebné dať na bok a zaplatiť neskôr keď je pod tlakom.
 • Príliš hektické prostredie neustále odkláňa ľudí od priameho smeru. Množstvo falošných údajov v oblasti ekonomiky človeka mätie.
 • Veľakrát tiež zistí, že okolité podmienky sa menia rýchlejšie ako ich dokáže zvládať, a stáva sa prepracovaným a vyčerpaným a namiesto toho aby si peniaze užíval, a tak sa peniaze pre neho stávajú nočnou morou.
 • Veľa znechutení alebo zlyhaní však pochádza len z neznalosti toho, ako správne rozdeliť peniaze, kam ich investovať aby prinášali zisk.
 • Veľakrát človek stratí peniaze už len tým, že nevie komu môže dôverať, a kto ho neoklame, a kde nevyplýtva zbytočne svoju energiu.
 • Svetoví ekonomickí lídri sa pokúšajú prerábať svet každých 7 rokov, pretože im stále nevychádzajú výpočty, ktoré si naplánovali, a pokúšajú sa udržať svoje bohatstvo a svetovú pozíciu lídrov za akúkoľvek cenu.
 • Údaje o funkcii peňazí sú pre pracovníkov nepochopiteľné, a preto si majitelia firiem nevedia dať rady s pracovníkmi, aby produkovali tak, aby dokázali pokryť všetky náklady týkajúce sa prevádzky.
 • Firmy sa pod tlakom nesprávne nastavenej ekonomiky neúmerne zadlžujú.
 • Krach malých aj veľkých firiem nebýva ojedinelý.

  Čo nemusíte teraz robiť aby ste sa o peniazoch dozvedeli viac?

  • Aby ste sa dozvedeli niečo viac o peniazoch nemusíte teraz ísť absolvovať vysokú školu ekonomiky.
  • Nemusíte cestovať do zahraničia na ekonomické fóra.
  • Nemusíte sa orientovať v tlači, ktorá vás mýli jej pojmami a zmätkom v informáciách ako je deflácia a inflácia.
  • Nemusíte si klásť otázku, kde mám neustále brať peniaze na platenie účtov.

  Stačí keď sa prihlásite dnes na seminár:

  Ako správne rozdeľovať peniaze a zostať solventný.

  A odmenou pre vás za to bude, že

  • budete vedieť ako sa peniaze rozdeľujú racionálne, nie intuitívne, alebo pod tlakom záväzkov.
  • budete vedieť aké pravidlá sú v oblasti riadení peňazí by ste dosiahli solventnosť a vytvárali rezervy.
  • budete vedieť s istotou napredovať.
  • budete vedieť ako zvyšovať zisk.
  • budete vedieť ako vytváranie zisku bude zábavné aj pre vašich pracovníkov a ako vám môžu prestať klásť prekážky.
  • budete vedieť ako sa orientovať a riadiť firmu aj v čase celosvetových kríz.
  • budete vedieť ako neprepadnúť panike, a zostať pri zdravom rozume, keď vidíte, že váš trh vás začal odmietať a konkurencia vás predbieha.
  • budete vedieť ako vytvárať finančné plánovanie, aby ste nezostali na mizine.
  Na seminár sa môžete prihlásiť Tu

  Základná cena na osobu na dva dni je  2 200 eur plus DPH. Pri prihlásení sa a platbe do 30. júna 2023 sa znižuje o 30%, pretože vám radi poskytneme za rýchle rozhodnutie štipendium.

  V takomto prípade bude vaša cena za osobu 1 833,33 eur plus DPH.

  Ak chcete prísť s vašou účtovníčkou, alebo účtovníkom (čo vám vrele odporúčame), už nebudete musieť za ňu alebo za neho zaplatiť 2 200 eur alebo 1 833,33 eur, čo záleží od toho ako rýchlo sa rozhodnete a zaplatíte, ale za vašu účtovníčku alebo účtovníka vám dáme bónus v hodnote – 50% zo základnej ceny, čo je 1 100 eur plus DPH.

  Výhoda príchodu na seminár s účtovníčkou alebo účtovníkom je v tom, že oni budú tí, ktorí vám budú dávať podklady na finančné plánovanie, aby ste nestratili každý týždeň orientáciu ako ste finančne na tom a oni môžu na seminári získať predstavu, že to je potrebné, a nebudú klásť taký odpor, aký zvyknú keď o danej téme nič nevedia.

  Tešíme sa na vás a nezabudnite sa prihlásiť hneď

  Dĺžka a program seminára:

  PROGRAM 26.7.2023:

  08:45 - 9:00 Prezentácia
  09:00 – 11:00 19 stabilných údajov o peniazoch
  11:00 – 12:00 trénovanie informácií do praxe
  12:00 – 13:00 prestávka na obed
  13:00 – 15:00 11 stavov, o ktorých je nutné vedieť ako zabezpečiť, aby bol vždy dostatok peňazí
  15:00 – 15:30 prestávka na občerstvenie
  15:30 – 16:30 trénovanie informácii do praxe
  16:03 – 17:00 odporúčania do praxe

  PROGRAM 27.7.2023:

  08:45 - 9:00 Prezentácia
  09:00 – 11:00 ako si udržať stav solventnosti, ktorá spojená so 7- dmimi stabilnými údajmi ako si udržať solventnosť
  11:00 – 12:00 trénovanie informácií do praxe
  12:00 – 13:00 prestávka na obed
  13:00 – 15:00 rezervný účet
  15:00 – 15:30 prestávka na občerstvenie
  15:30 – 16:30 trénovanie informácii do praxe
  16:03 – 17:00 odporúčania do praxe plus bonus

  A čo vás čaká po absolvovaní seminára.

  • Silné, nové uvedomenie ako pracovať tak, že solventnosť bude pre vás prirodzeným životným štýlom.
  • Nový pohľad na vytváranie rezerv.

  Prihlás sa ešte dnes! Zaplať teraz!

  Na seminár sa môžete prihlásiť Tu

  Do uzatvorenia prihlášok zostáva

  Tešíme sa na vás a nezabudnite sa prihlásiť hneď, pretože počet miest je obmedzený.

  Tešíme sa na Teba!

  Za tím Centra Prosperity

  Bc. Svetlana Mullerová