Marketing

  • Za 4 dni porozumiete v čom spočíva skutočné čaro marketingu.
  • Za 4 dni pochopíte ako ľakho môžete dvíhať zisky svojej firmy.
  • Za 4 dni sa stanete umelcom a mágom reklamy.

1-13277049-400Predstava, že marketingu môže rozumieť len špeciálna skupinka ľudí je mylná. Dôkazom tohto tvrdenia je jeden majiteľ, ktorý naštudoval u nás kurz “Prieskumy” a následne “Marketing”. Tento majiteľ nikdy neštudoval špeciálne nič z oblasti umenia a venoval len krátky čas zo svojho produkčného času informáciácm u nás a zažíva úspech.

Slovo marketing neznamemá nič iné ako niečo pekne a pútavo zabaliť, aby to prilákalo kupujúceho a kúpil.

Takže ako sa to dá urobiť? Môžete niečo pekne “zabaliť” do slov. Môžete o tom pútavo napísať. Alebo to môžete pekne nahrať na vidieo, pridať k tomu vybuchujúci ohňostroj alebo atraktívnu sexy dámu, a pohľady vašich zákazníkov sa k vám obrátia, akokeby ste ich priťahovali najsilnejším magnetom. Príťažlivosť marketingu je tým väčšia, čím netradičnejšiou ju urobíte, pričom nezabudnete na to, že tomu musí ľahko rozumieť váš zákazník.

Prihláste sa na kurz “Marketing” teraz!

prihlásiť sa hneď

A čo z toho môžete mať, že budete “sexy”? No hneď potom ako naštudujete kurz “Marketing”, môžete začať “baliť” všetko, čo potrebujete. Môžete to robiť s fantáziou a môžete vyvolávať u svojich zákazníkov pozitívne aj negatívne pocity. Záleží na vás, čo si zvolíte. Stanete sa profíkom, a už nik vás nenatiahne na predraženú cenu za reklamu. Môžete kontrolovať svojich podriadných, keď budú zaháľať a vyhovárať sa na to, že je kríza, alebo sa budú hrať na nejaké iné podobné hry na jar, leto, jeseň, zima, alebo sviatky a dovolenky. Jednoducho keď bude vaša konkurencia driemať, vy budete baliť, baliť všetkých, ktorých si pritiahnete.

Základná cena kurzu “Marketing” bez štipendia spolu s kurzovým materiálom s DPH: 1 950,00 €

Ak kurz nenaštudujete teraz vystavujete sa riziku:

  • že nebudete o marketingu vedieť pravdu
  • že budete stále odkázaný na externé marketingové firmy, ktoré vám predražia všetko, čo sa len dá
  • že nebudete môcť kontrolovať oblasť reklamy a zbytočne budete znižovať zisk vašej firmy

Nemyslite si, že sa vás to netýka lebo teraz vám „ide karta“, a že to budete potrebovať potom keď sa vám prestane dariť. Máme pre vás smutnú správu. Potom..., býva neskoro. Najlepšie je pracovať na sebe vtedy, keď sa vám darí. Vtedy máte čas aj peniaze.

Kurz je určený pre šikovných, schopných a odvážnych majiteľov všetkých firiem bez rozdielu veľkosti firmy.

Prihláste sa na kurz “Marketing” teraz!

prihlásiť sa hneď

Referencia:  

Priniesol mi jednoduchý návod na vytvorenie efektívnej reklamy, ktorá vytvorí efektívnu komunikáciu medzi posolstvom vytvoreným mnou prezentujúcim v rámci reklamy a cieľovým zákazníkom, ktorá podľa naštudovaných zásad a princípov prinesie konečný zisk a oživí moju mladú začínajúcu firmu.

- T.B.

Záväzná prihláška