Ako zvýšiť zisk pomocou správneho finančného plánovania

  • Za 3 dni získate úplnu predstavu o tom, ako sa má robiť finančné plánovanie v praxi.
  • Stačia len 3 dni na to, aby ste odhalili aké zmätky môžete mať vo svojom účtovníctve.
  • Za 3 dni môžete vedieť kto má robiť finančné plánovanie a ako často.
  • Za 3 dni si môžete naplánovať priamo na kurze zvýšenie zisku pomocou finančného plánovania.

1-2765471-600Počúvajte, veríte tomu, že sa dá začať podnikať bez úveru, a že sa dá aj ďalej podnikať bez neho? Mnohí tomu už pod vplyvom rôznych čudných praktík neveria, ale my vieme, že sa to dá. Samozrejme, že hneď na začiatok si taký človek nekúpi fabriku alebo nepostaví závod pre 5 000 pracovníkov, ale postupnými krokmi sa k tomu dopracuje. V skutočnosti ak chceme hovoriť o prosperite a solventnosti nemusíme vidieť pred sebou obrázky veľkých dymiacich komínov a davy stojace ráno pred bránou závodu. Náš podnikateľ, o ktorom je reč je bežný človek, ktorému sa chce pracovať, rozmýšľať a má dosť energie aby dosiahol svoj vytúžený cieľ. Existuje však pre neho jedna závážna prekážka, ktorá mu zabráni v rýchlom dosiahnutí cieľa. Je to absencia správneho know-how ako robiť finančné plánovanie. A tak tí, menej šťastliví, ktorí sa nemali kde naučiť tento zázračný predmet na vytváranie zisku, skĺzli k moderným a populárnym zvykom brania pôžičiek a dotácií.

Z tohto celého je však cesta von. Môže trvať trochu dlhšie kým vydolujete z účtovného systému správne údaje a pretvoríte ich do reálneho sveta, ktorý je zhodný s časom, v ktorom žijete teraz, ale nakoniec budete mať úspech zaručený.

Naštudovanie kurzu “Ako zvýšiť zisk pomocou správneho finančného plánovania” vám prinesie pokojný spánok, pevné zdravie, bohatstvo, dobré vzťahy s rodinou a priateľmi. Čo viac by človek ešte mohol chcieť?

Prihláste sa na kurz “Ako zvýšiť zisk pomocou správneho finančného plánovania” teraz!

prihlásiť sa hneď

Základná cena kurzu “Ako zvýšiť zisk pomocou správneho finančného plánovania” bez štipendia spolu s kurzovým materiálom s DPH: 2 340,00 €

Ak kurz nenaštudujete teraz vystavujete sa riziku:

  • že vás budú naháňať banky, aby ste im rýchlo vrátili peniaze, ktoré ste už minuli a nové ste ešte nezarobili
  • že budete krčiť hlavu medzi plecia, aby ste sa vyhli pohľadom ľudí, ktorí vás museli zadotovať
  • že nebudete pokojne spávať a nebudete sa môcť tešiť do práce

Nemyslite si, že sa vás to netýka lebo teraz vám „ide karta“, a že to budete potrebovať potom keď sa vám prestane dariť. Máme pre vás smutnú správu. Potom..., býva neskoro. Najlepšie je pracovať na sebe vtedy, keď sa vám darí. Vtedy máte čas aj peniaze.

Kurz je určený pre šikovných, schopných a odvážnych majiteľov všetkých firiem bez rozdielu veľkosti firmy.

Prihláste sa na kurz “Ako zaistiť vykonanie práce” teraz!

prihlásiť sa hneď

Referencia:  

Ozrejmil som si jednotlivé výrazy ako solventnosť, kredit a zmysel podnikania. Zistil som význam finančného plánovania v praxi a nie len na papieri ako jeden z významných nástrojov pre solventnosť firmy. Je mi zrejmejší systém kondícií z “Oxfordského kongresu pre lídrov” a spôsob ich riešenia. Vo finančnom plánovaní ma zaujal systém “Nákupných objednávok” a NO. Ich spôsob vedenia a vyhodnocovania. Dlho som predtým hľadal spôsob ako to spraviť. Ďakujem za návod. Dobrý je aj systém o fazuli čo sa týka účtovania. Ďakujem za jednu vetu, že v podnikaní plánujeme PRÍJEM.

- V.T.

Záväzná prihláška