Ako zaistiť vykonanie práce

  • Za 5 dní sa môžete dozvedieť množstvo užitočných informácií ako sa dá zvýšiť pracovná morálka.
  • Za 5 dní sa dozviete, prečo podriadení nerobili to, čo ste od nich chceli.
  • Počas 5-tich dní si budete môcť natrénovať povely smerované k podriadeným tak, že ich ruky budú salutovať k čiapke so slovami “vykonám kapitán”.

1-21659875-600Jeden majiteľ a zároveň predseda predstavenstva dlhé roky pracoval celkom úspešne. Vždy sa však vyskytla situácia kedy musel on sám vymyslieť ako ide vyriešiť problém, ktorý spôsobili jeho podriadení.

Je pravda, že nadriadený musí byť vždy šikovnejší ako sú jeho podriadení, inak by sa firma v krízových situáciách vždy zrútila, a tiež aj preto, aby niekto firmu neustále kontroloval.

Pri správnom zadávaní úloh a dohliadnutí na to, že sa úlohy priebežne plnia, má však nadriadený oveľa väčšiu šancu žiť svoj život tak, že mu zostáva čas na ďalšie štúdium, osobný rozvoj, rodinu a priateľov. Po istom čase tento predseda začal strácať silu na presadzovanie svojich riešení do praxe a pomýšľal na predčasný odchod. Čo mu najviac bránilo v tom, aby pokračoval ďalej, bol zhoršujúci sa fyzický aj psychický stav. Bol vyčerpaný z vysvetľovania a pretláčania pravdy medzi svojich podriadených. Keď sme sa s ním stretli bolo skoro rozhodnuté, že odíde. Potom ako začal študovať u nás a zvyšovať si svoje komunikačné schopnosti, nabral istotu v tom, čo chce dosiahnuť, situácia sa zmenila. Teraz dokáže jasnejšie zadať pokyn, o ktorom ostatní už nemajú pochybnosť, že ho majú vykonať. Teraz už nemôže k nemu niekto prísť a vzbudiť u neho súcit, že nedokáže niečo urobiť. Jeho ráznosť a jasnosť aj keď v pokročilom veku, nabrala novú iskru.

Prihláste sa na kurz “Ako zaistiť vykonanie práce” teraz!

prihlásiť sa hneď

Okolie sa vyrovnalo a zotavilo z mľandravosti. Ruky podriadených salutujú k čiapke s odpoveďou “vykonám kapitán”.

A ako to môž byť u vás? Aj vy môžete mať svoju posádku v pozore, pripravenú na prijatie pokynov. Nič na tom nie je. Len s ľahkosťou zadáte povel a rozhýbete ich k činu.  Naštudujte čím skôr kurz “Ako zaistiť vykonanie práce” a je to!

Základná cena kurzu “Ako zaistiť vykonanie práce” bez štipendia spolu s kurzovým materiálom s DPH: 1 950,00 €

Ak kurz nenaštudujete teraz vystavujete sa riziku:

  • že budete naďalej vyčerpaný a znechutený z podriadených
  • že nenaučíte aj stredný manažment ako má zadávať úlohy svojej skupine
  • že sa stiahnete a nebude sa vám chcieť pracovať

Nemyslite si, že sa vás to netýka lebo teraz vám „ide karta“, a že to budete potrebovať potom keď sa vám prestane dariť. Máme pre vás smutnú správu. Potom..., býva neskoro. Najlepšie je pracovať na sebe vtedy, keď sa vám darí. Vtedy máte čas aj peniaze.

Kurz je určený pre šikovných, schopných a odvážnych majiteľov všetkých firiem bez rozdielu veľkosti firmy.

Prihláste sa na kurz “Ako zaistiť vykonanie práce” teraz!

prihlásiť sa hneď

Referencia:  

Naučil som sa stáť si za svojim a nenechať sa odreagovať alebo uniesť náladami, protirečeniami a nesúhlasmi iných.

- P.B.

Záväzná prihláška