Ako napísať efektívne smernice

  • Za 2 dni sa naučíte ako používať smernice aby vám pomohli priniesť väčší zisk.
  • Za 2 dni získate dobré porozumenie tomu ako písať smernice, aby im rozumeli aj pracovníci a mohli sa nimi riadiť.
  • Za 2 dni budete vedieť kedy a prečo máte vydávať smernice.

1-11975877-400Niekoľkí majitelia a výkonní manažéri sa nám sťažovali, že nerozumejú tomu, prečo niektorí ľudia neustále robia veci inak ako im kážu. Alebo, že keď im vysvetlia ako to majú robiť lepšie, tak to chvíľu robia, ale potom to znovu začnú robiť ako predtým. Keďže pracovníci opakovane robia tie isté chyby, tak nadriadení opakovane vysvetľujú ako to má byť urobené dobre. Vysvetľovanie je podľa tohto asi najobľúbenejší predmet na ZEMI. Ukazovanie ostatným “pozri sa aký som ja múdry a aký si ty hlúpy” je tiež zaujímava zábavka, akokeby nebolo nič lepšie na práci. Iní majitelia nám hovoria, že oni sa s pracovníkmi nebabrú. Povedia im, urobíš ešte raz chybu a máš padáka. Predtým im samozrejme skrátia bez dohody odmeny, keď nepracovali dobre. Toto je tiež zaujímavá metóda. Je pravda, že ľudia v strachu, a keď majú úroveň nevyhnutností zväčšenú, dokážu robiť zázraky. Otázka však je, či je jeden alebo druhý spôsob naozaj trvalo účinný. Ako z praxe vieme, nie je! V prvom prípade sa od vyčerpania zrúti manažér a v druhom prípade podriadený. A my sa pýtame, kto bude robiť naozaj preto, lebo chce a vie? Množstvo nezodpovedných, uštvaných ľudí máme okolo seba dosť. Horúčkovité naháňanie sa za získaním základných životných potrieb sa zväčšuje. Na preplnených cestách vidíme pobehovať kamiony SEM – kamiony TAM. Chaos! Denno denné utekanie do NIKAM!

Napokon ešte nik poriadne nič nevymyslel v strese.

Existujú však majitelia, ktorí si našli čas a spísali postupy ako a prečo má práca prebiehať práve tak ako je popísaná, a vydali o tom smernice. Potom si našli čas, aby ostatným dali čas aby týmto smerniciam porozumeli. A potom sa pozerali ako skvelo ide práca ďalej bez nich.

Prihláste sa na kurz “Ako napísať efektívne smernice” teraz!

prihlásiť sa hneď

Čo z toho mali napokon títo majielia? V prvom rade si sami urobili jasno v tom, ako má firma fungovať. Ďalej mohli vidieť, kto sa odkláňa od smerníc a robili rýchle nápravy. A tiež si vytvorili sami čas na nové aktivity a nemuseli zostať prikovaní k svojim podriadeným a stratiť svoju slobodu. Ak aj vy naštudujete kurz “Ako napísať efektívne smernice”, môžete byť šťastnejším človekom bez ohľadu na to, akým šťastným ste boli doteraz.

Základná cena kurzu “Ako napísať efektívne smernice” bez štipendia spolu s kurzovým materiálom s DPH: 1 326,00 €

Ak kurz nenaštudujete teraz vystavujete sa riziku:

  • že budete musieť znovu a znovu vysvetľovať podriadeným to isté
  • že budete musieť hľadať neustále nových ľudí, lebo ich budete meniť aby ste našli toho pravého
  • že nebudete ani vy sami vedieť, čo presne chcete a ako to chcete
  • že nedosiahnete cieľ vtedy kedy to potrebujete
  • že nebudete dvíhať zisk

Nemyslite si, že sa vás to netýka lebo teraz vám „ide karta“, a že to budete potrebovať potom keď sa vám prestane dariť. Máme pre vás smutnú správu. Potom..., býva neskoro. Najlepšie je pracovať na sebe vtedy, keď sa vám darí. Vtedy máte čas aj peniaze.

Kurz je určený pre šikovných, schopných a odvážnych majiteľov všetkých firiem bez rozdielu veľkosti firmy.

Prihláste sa na kurz “Ako napísať efektívne smernice” teraz!

prihlásiť sa hneď

Referencia:  

Naučil som sa rozlíšiť čo je smernica a čo je príkaz, čo je veľmi dôležité, pretože ak je to neznáme tak nastáva chaos a firma sa scvrkne. Teraz viem, že smernice sú veľmi dôležité. Doteraz som tomu nevenoval až takú pozornosť. Teraz to perfektne vnímam ako to funguje. Bez smerníc, ktoré sa dodržiavajú a sú vytvorené na základe faktov sa organizácia nikdy nedostane do veľkej expanzie. Už viem ako ich budem písať a zavádzať a veľmi sa na to teším – na funkčný systém a expanziu.

- J.L.

Záväzná prihláška