Ako viesť správne ľudí, a ako s tým súviasia vzťahy na pracovisku?

Kladiete si i vy tieto otázky? Chcete na ne nájsť odpovede? Nájdete ich na seminári:

Ako viesť správne ľudí, a ako s tým súviasia vzťahy na pracovisku?

Konferencia je určená majiteľom a riadiacim pracovníkom výrobných a obchodných organizácii.

Mojim ziskom bolo overenie si, že moje myšlienky a nápady, ohľadne riadenia ľudí  majú správny smer. Avšak až po absolvovaní prednášky som získala návod ako ich uplatniť aj v praxi. Teším sa na ďaľšiu spoluprácu v oblasti na tému zamestnanci.

K.Š., Riaditeľka podniku

Aký je prínos konferencie?

  • 1

    Ak budete používať vedomosti a nástroje, ktoré sú obsahom tejto témy, môžete si lepšie vybudovať svoj úspešný tím a formulovať svoje plány krok za krokom a takýmto spôsobom dosiahnuť vaše vytúžené šťastie a prosperitu.

Program konferencie:

08:30 – 09:00 Príchod a občerstvenie
09:00 – 10:30 Prednáška na tému Ako fungujú vzťahy na pracovisku a od d čoho závisia?
10:30 – 10:45 Prestávka na občerstvenie
10:45 – 12:00 Prednáška na tému Ako vybudovať porozumenie medzi nadriadeným a podriadeným?
12:00 – 13:00 Prestávka a obed
13:00 – 14:30 Prednáška na tému Dobrý vs. Zlý riadiaci pracovník.
14:30 – 14:45 Prestávka na občerstvenie
14:45 – 15:30 Osobné zhodnotenie Vášho podniku ohľadne vedenia a podanie návrhu na zlepšenie.Diskusia

Prihlás sa ešte dnes! Zaplať teraz!

Do uzatvorenia prihlášok zostáva

Počet miest je obmedzený

Tešíme sa na Teba!

Za tím Centra Prosperity

Ing. Karol Müller